100.28.132.102
Marketing

[Chia sẻ] Khóa học 20 video khóa học quảng cáo chuyên sâu – Miễn phí

khoá học 20 video khóa học quảng cáo chuyên sâu

[Chia sẻ] Khóa học 20 video khóa học quảng cáo chuyên sâu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu được bản chất quảng cáo Facebook.
 • Nắm được cách triển khai và vận hành hệ thống quảng cáo Facebook.
 • Nắm được các chiến lược quảng cáo hiệu quả.
 • Hiểu và tư duy đúng về Quảng cáo, cũng như tư duy Marketing.
 • Hiểu được bản chất quảng cáo Facebook.
 • Nắm được cách triển khai và vận hành hệ thống quảng cáo Facebook.
 • Nắm được các chiến lược quảng cáo hiệu quả.
 • Hiểu và tư duy đúng về Quảng cáo, cũng như tư duy Marketing.

Nội dung của khóa học

Phần 1 Giới thiệu giảng viên – giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu

Phần 2 ổng quan về quảng cáo facebook

 • Tổng quan về quảng cáo Facebook

Phần 3 Một số lưu ý về chính sách quảng cáo facebook

 • Một số lưu ý về chính sách quảng cáo Facebook

Phần 4 Bản chất của quảng cáo facebook

 • Nguyên tắc phân phối
 • Nguyên tắc đấu thầu

Phần 5 Quy trình quảng cáo facebook

 • Xác định mục tiêu
 • Nghiên cứu chân dung khách hàng
 • Viết bài quảng cáo
 • Cài đặt chiến dịch quảng cáo (Phần 1)
 • Cài đặt chiến dịch quảng cáo (Phần 2)
 • Đọc báo cáo và tối ưu hiệu quả chiến dịch (Phần 1)
 • Đọc báo cáo và tối ưu hiệu quả chiến dịch (Phần 2)

Phần 6 Tạo đối tượng khách hàng tiềm năng

 • Tạo đối tượng tùy chỉnh
 • Tạo đối tượng tương tự và đã lưu

Phần 7 Quảng cáo facebook nâng cao

 • Quảng cáo thu hút chuyển đổi khách hàng trên Website (Phần 1)
 • Quảng cáo thu hút chuyển đổi khách hàng trên Website (Phần 2)
 • Quảng cáo thu hút chuyển đổi khách hàng trên Website (Phần 3)
 • Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Phần 8 Chiến lược quảng cáo thông minh

 • Quảng cáo mục tiêu ứng với hành trình chuyển đổi khách hàng
 • Chiến lược quảng cáo tiếp thị lại (Remarketing)

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Tô Văn Hoan

giảng viên Tô Văn Hoan

Đánh giá của học viên tại 20 video khóa học quảng cáo chuyên sâu

đánh giá học viên tại khoá học 20 video khóa học quảng cáo chuyên sâu

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học 20 video khóa học quảng cáo chuyên sâu – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button