3.229.117.191
Marketing

[Chia sẻ] Khóa học Quảng cáo chuyển đổi Donnie Chu – Miễn phí

khoá học Quảng cáo chuyển đổi

[Chia sẻ] Khóa học Quảng cáo chuyển đổi Donnie Chu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B, phân luồng
 • Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, các thiết lập nâng cao
 • Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi / Cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả
 • Biết vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi
 • Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo
 • Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi: Canvas, Carousel…
 • Từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi
 • Nắm vững tư duy tracking & các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo

Nội dung của khóa học

Chương 1: Nhập môn

 • Chính sách hỗ trợ
 • Bài 0: Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Bài 1: Nhập môn quảng cáo chuyển đổi
 • Bài 2: Các thành phần quan trọng

Chương 2: Pixel

 • Bài 3: Tạo và gắn Pixel
 • Bài 4: Khai thác giá trị của Pixel
 • Bài 5: Cài đặt mã sự kiện

Chương 3: Landing Page

 • Bài 6: Landingpage với giới thiệu về Ladipage
 • Bài 7: Giá các gói ladipage
 • Bài 8: Cách mua Domain
 • Bài 9: Gắn tên miền vào ladipage
 • Bài 10: Tư duy thiết kế landing page
 • Bài 10 (Phần 2): Thế nào là Landing page chuyển đổi
 • Bài 11: Hướng dẫn Spy landing page với Google
 • Bài 12: Hướng dẫn Spy landing page với Big Spy
 • Bài 13: Hướng dẫn Spy landing page với Taobao
 • Bài 14: Làm quen với Ladipage Builder
 • Bài 15: Ladipage Pixel Tracking Global
 • Bài 16: Lưu data về Google Sheet
 • Bài 17: Thực hành sử dụng Ladipage:

Chương 4: Triển khai chiến dịch

 • Bài 18: Tư duy triển khai và nuoi pixel
 • Bài 19: Hướng dẫn triển khai cụ thể
 • Bài 20: Chiến dịch video
 • Bài 21: Tạo quảng cáo video kèm inbox
 • Bài 22: Tạo quảng cáo video kèm landing
 • Bài 23: Lưu lượng truy cập
 • Bài 24 Tạo chiến dịch lưu lượng truy cập Messenger
 • Bài 25: Tạo chiến dịch tin nhắn Album
 • Bài 26: Dynamic Ads
 • Bài 27: Tạo tệp người xem clip
 • Bài 28: Tạo chiến dịch chuyển đổi

Chương 5: Tracking

 • Bài 29: Những chỉ số cần tracking trong chiến dịch chuyển đổi
 • Bài 30: Thao tác tuỳ chỉnh tracking chuyển đổi
 • Bài 31: Nobita ladipage
 • Bài 32: Nobita hoàn đơn
 • Lời cám ơn
 • Bonus: Tạo BM & Tài khoản quảng cáo

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Donnie Chu

giảng viên Donnie Chu

Đánh giá của học viên tại Quảng cáo chuyển đổi

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Quảng cáo chuyển đổi  – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button