3.238.174.191
Marketing

[Chia sẻ] Khóa học Facebook hack – Miễn phí

khoá học 
Facebook hack

[Chia sẻ] Khóa học Facebook hack – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức nền tảng về Facebook hack

Nội dung của khóa học

 • 1 – Welcome – Tu Duy
 • 2 – Kien thuc nen tang traffic
 • 3 – 5 Yeu To Quyet Dinh Quang Cao Hieu Qua
 • 4 – Quang cao hieu qua theo pheu ban hang
 • 5 – Ad Matrix – 7 Buoc len ke hoach va thuc hien quang cao
 • 6 – 2 Phuong phap toi uu quang cao can ban
 • 7 – Chi So Quang Cao Can Quan Tam
 • 10 – Tu Duy Quan Trong Nhat Cua Quang Cao Facebook
 • 11 – Goc tiep can viet quang cao
 • 12 – Bat Tay Thiet Lap Quang Cao Facebook
 • 13 – Thiet Lap 16 Doi Tuong Quang Cao
 • 14 – Đưa quảng cáo của bạn vào Qwaya
 • 15 – Đưa quảng cáo của bạn lên Facebook
 • 16 – Thiết lập Tracking Code cho quảng cáo của bạn
 • 17 – Check quảng cáo, cắt bỏ quảng cáo không hiệu quả, mở rộng quảng cáo hiệu quả
 • 30 days webinar cắt ok

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hoàng Bá Tầu

giảng viên hoàng bá tầu

Đánh giá của học viên tại Facebook hack

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Facebook hack – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button