44.211.117.197
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Tự học thiết kế UX – Miễn phí

khoá học Tự học thiết kế UX

Khóa học Tự học thiết kế UX – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

Những khái niệm cơ bản về UX và thiết kế UX, lợi ích của thiết kế UX và khoá học này. Quy trình thiết kế UX bao gồm 7 bước:

 1. Lập plan – Xác định mục tiêu, business needs & user needs.
 2. Discover – Thực hiện research trên khách hàng bằng interview, observation, card sorting và survey.
 3. Explorer – Vẽ wireframe trên giấy.
 4. Define – Vẽ digital wireframe bằng phần mềm.
 5. Design – Thêm vào màu sắc, hình ảnh, typographic…
 6. Test lại design trên người dùng.
 7. Chuyển giao thiết kế cho developer.

Đồng thời học các công cụ và phương thức để thực hiện trên mỗi bước.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Bắt đầu với ux

 • Lời mở đầu
 • Giới thiệu khóa học
 • Bắt đầu với UX
 • UX trong cuộc sống
 • Thiết kế UX là gì?
 • Một UX tốt là gì?
 • Điều gì sẽ tạo ra một UX tốt?
 • Các vị trí (role) trong UX
 • Vai trò của thiết kế UX đối với doanh nghiệp

Phần 2: Quy trình thiết kế ux

 • Quy trình thiết kế UX
 • Dự án mẫu

Phần 3: Bước 1 – lập plan

 • Tổng quan về bước lập plan
 • Bước Strategize – Mô hình User Centered Business Canvas
 • User Personas
 • Mô hình AARRR
 • Bước Organize
 • Bước thiết kế Flow

Phần 4: Bước 2 – discover

 • Tổng quan về bước Discover
 • Bước Research
 • User Interview
 • Observation
 • Card Sorting
 • Measure & Analyze
 • UX Survey

Phần 5: Bước 3 – 4: explorer – define

 • Explorer – Thăm dò
 • HIFI Wireframe (hay Digital Wireframe)
 • Microcopy
 • Design Patterns
 • Công cụ để tạo Digital Wireframe
 • Usability test trên Wireframe
 • Design Review

Phần 6: Bước 5 – design

 • Điều gì tạo ra một thiết kế tốt
 • 4 bước để thiết kế

Phần 7: Bước 6 – validate

 • Đo lường ấn tượng đầu tiên
 • Đánh giá đúng về tính dễ dùng (usability test)
 • A/B Testing
 • Bước 7 – deliver
 • Chuyển giao
 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Phạm Nguyên Khôi

giảng viên Phạm Nguyên Khôi

Đánh giá của học viên tại Tự học thiết kế UX

đánh giá học viên tại khoá học Tự học thiết kế UX

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tự học thiết kế UX – Miễn Phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button