3.229.117.191
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016 – Miễn phí

khoá học Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016

Khóa học Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Mình cần học phần này đầu tiên trước khi vào công cụ để mình có trong tay một lý thuyết, một logic để sử dụng màu, để giải thích màu trong thiết kế. Nếu bạn học công cụ trước bạn sẽ quen với kiểu phối màu tùy tiện, tự do về sau sửa rất khó và mất thời gian.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Cài đặt

 • Bài 1: Cài đặt phần mềm Power point

Phần 2: Các thao tác cơ bản khi làm video với Power Point

 • Bài 2: Các thao tác cơ bản trong việc tạo chuyển động
 • Bài 3: Cách xuất video mp4 từ Power Point
 • Bài 4: Cách xuất video kèm nhạc trong power point

Phần 3: Hiệu ứng wheel, wipe

 • Bài 5: Chuyển động wheel và chuyển động theo đường dẫn
 • Bài 6: Tạo tốc độ với chuyển động Wipe kết hợp chuyển động theo đường dẫn
 • Bài 7: Tổng hợp kiến thức qua bài tập

Phần 4: Hiệu ứng Zoom, hiệu ứng mặt nạ

 • Bài 8: Hiệu ứng zoom với chữ cái và cách quản lý layer trong Power Point
 • Bài 9: Hướng dẫn làm hiệu ứng mặt nạ trên power point

Phần 5: Hiệu ứng phân cảnh

 • Bài 10: Phân cảnh bằng hiệu ứng mặt nạ
 • Bài 11: Phương pháp số 2 tạo chuyển động gói gọn trong một slide

Phần 6: Hiệu ứng nổ, hiệu ứng random bar và hiệu ứng split

 • Bài 12: Hiệu ứng nổ bằng cách kết hợp zoom và shape
 • Bài 13: Chữa bài với 3 hiệu ứng
 • Bài 14: Học hiệu ứng Split và random bar

Phần 7: Làm hiệu ứng click chuột và hiệu ứng chuyển động liên tục

 • Bài 15: Cách đặt thời gian chuyển động hợp lý để tạo hiệu ứng
 • Bài 16: Cách làm chuyển động con trỏ chuột click
 • Bài 17: Chữa cách làm chuyển động liên tục

Phần 8: Hiệu ứng đồng hồ chạy và hiệu ứng trình bày sản phẩm

 • Bài 18: Làm chuyển động của đồng hồ
 • Bài 19: Hiệu ứng trình bày sản phẩm
 • Bài 20: Tổng kết video CV

Phần 9: Hiệu ứng grow và hiệu cricle

 • Bài 21: Làm hiệu ứng intro bằng power point
 • Bài 22: Sử dụng kết hợp hiệu ứng grow và circle

Phần 10: Hiệu ứng intro và hiệu ứng lấp lánh

 • Bài 23: Hoàn thiện hiệu ứng intro bằng cách ghép các hiệu ứng nhỏ
 • Bài 24: Làm hiệu ứng lấp lánh

Phần 11: Hiệu ứng người chuyển động và hiệu ứng vẽ chữ

 • Bài 25: Làm người chuyển động
 • Bài 26: Hiệu ứng gõ chữ, vẽ chữ

Phần 12: Tổng kết các kĩ thuật đã học

 • Bài 27: Chuyển động của thành phố
 • Bài 28: Tổng kết các kĩ thuật làm video cho CV trên power point

Phần 13: Chuyển động Kinetic Mask

 • Bài 29: Học cách làm chuyển động mặt nạ text với Power Point
 • Bài 30: Luyện tập chuyển động Kinetic Mask qua bài thực hành
 • Bài 31: Hoàn thiện
 • Bài 32: Các kĩ thuật hiệu ứng Kinetic Mask với text – Phần 1
 • Bài 33: Các kĩ thuật hiệu ứng Kinetic Mask với text – Phần 2
 • Bài 34: Các kĩ thuật hiệu ứng Kinetic Mask với text – Phần 3
 • Bài 35: Các kĩ thuật hiệu ứng Kinetic Mask với text – Phần 4
 • Bài 36: Các kĩ thuật hiệu ứng Kinetic Mask cho phần video Intro – Phần 1
 • Bài 37: Các kĩ thuật hiệu ứng Kinetic Mask cho phần video Intro – Phần 2

Phần 14: Thực hành hiệu ứng Transition

 • Bài 38: Hiệu ứng transition nâng cao số 1
 • Bài 39: Hiệu ứng transition nâng cao số 2
 • Bài 40: Hiệu ứng transition nâng cao số 3
 • Bài 41: Hiệu ứng transition nâng cao số 4
 • Bài 42: Hiệu ứng transition nâng cao số 5
 • Bài 43: Hiệu ứng transition nâng cao số 6
 • Bài 44: Hiệu ứng transition nâng cao số 7
 • Bài 45: Hiệu ứng transition nâng cao số 8

Phần 15: Hiệu ứng brush và hiệu ứng tráng gương

 • Bài 46: Hiệu ứng ảnh sử dụng Brush
 • Bài 47: Hiệu ứng brush font cho ảnh với tuỳ chọn vị trí trong Power Point
 • Bài 48: Hiệu ứng tráng gương

Phần 16: Hiệu ứng 3D dựa trên nguyên lý thị giác

 • Bài 49: Làm video hiệu ứng 3D không cần tính năng 3D
 • Bài 50: Nguyên lý của hiệu ứng 3D không cần model 3D
 • Bài 51: Xử lý nguyên liệu thiết kế chuẩn bị cho hiệu ứng
 • Bài 52: Hướng dẫn tạo 3 layer theo nguyên lý thị giác
 • Bài 53: Hoàn thiện thêm text và tạo chuyển động 3D
 • Bài 54: Cách sử dụng photoshop xử lý hình ảnh cho hiệu ứng 3D
 • Bài 55: Qui trình tạo hiệu ứng 3D từ bất kì hình ảnh có sẵn nào
 • Bài 56: Hoàn thiện bài tập thực hành về tạo hiệu ứng 3D

Phần 17: Hiệu ứng nổ

 • Bài 57: Hai loại hiệu ứng nổ
 • Bài 58: Hiệu ứng nổ cách số 2
 • Bài 59: Chữa bài hiệu ứng nổ phần 1
 • Bài 60: Chữa bài hiệu ứng nổ phần 2
 • Bài 61: Chữa bài hiệu ứng nổ phần 3

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

giảng viên Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016

đánh giá học viên về khoá học Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Thiết kế và làm video Profile cá nhân với Power Point 2016 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button