44.211.117.197
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học diễn hoạt 3D cơ bản với Autodesk Maya – 3D Animation Basic with Maya 2017 – Miễn phí

khoá Học diễn hoạt 3D cơ bản với Autodesk Maya - 3D Animation Basic with Maya 2017

Khóa học diễn hoạt 3D cơ bản với Autodesk Maya – 3D Animation Basic with Maya 2017 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức nền tảng về animation 3D.
 • Cách sử dụng và thao tác Animation cơ bản trong chương trình đồ họa 3D Autodesk Maya.
 • Các Nguyên tắc cần thiết và quan trọng nhất trong Animation.
 • Các Nguyên tắc riêng biệt trong Animation 3D.
 • Quy trình sáng tạo một đoạn Anmation từ lúc bắt đầu đến hoàn thiện.
 • Các Lưu ý cần thiết để Animation hoàn thiện hơn.
 • Các thao tác nhanh và phím tắt trong Autodesk Maya để Animation hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.
 • Cách sử dụng một số “Script” và “Mel”, setup “Graph editor”để tăng tốc Animation tối đa.
 • Danh sách chuỗi bài tập thực hành và yêu cầu, mục đích của từng bài tập.
 • Render Cơ bản với Arnold.

Nội dung của khóa học

 • Bài 01. Giới thiệu về Animation và 3D animation
 • Bài 02. Các lĩnh vực animation khác nhau và ứng dụng của 3D animation
 • Bài 03. Style animation và 4 cách tạo ra animation
 • Bài 04. Giới thiệu phần mềm Autodesk Maya 2017 và thẻ animation (Phần 1)
 • Bài 05. Giới thiệu phần mềm Autodesk Maya 2017 và thẻ animation (Phần 2)
 • Bài 06. Timing & Spacing
 • Bài 07. Những thao tác cần biết trong khi animation (Phần 1)
 • Bài 08. Những thao tác cần biết trong khi animation (Phần 2)
 • Bài 09. Ease in & ease out
 • Bài 10. Anticipation
 • Bài 11. Follow through & overlapping action
 • Bài 12. Overshoot & Recoil
 • Bài 13. Tổng quát chương 2
 • Bài 14. Chuỗi bài tập thực hành Chương 2 – yêu cầu bài tập (Phần 1)
 • Bài 15. Chuỗi bài tập thực hành Chương 2 – yêu cầu bài tập (Phần 2)
 • Bài 16. Squash & Stretch
 • Bài 17. Smearing
 • Bài 18. Staging
 • Bài 19. Solid Drawing – Silhouette
 • Bài 20. Tổng quát Chương 3 (Phần 1)
 • Bài 21. Tổng quát Chương 3 (Phần 2)
 • Bài 22. Chuỗi bài tập thực hành Chương 3 – yêu cầu bài tập (Phần 1)
 • Bài 23. Chuỗi bài tập thực hành Chương 3 – yêu cầu bài tập (Phần 2)
 • Bài 24. Straight ahead action
 • Bài 25. Pose to pose (Phần 1)
 • Bài 26. Pose to pose (Phần 2)
 • Bài 27. Arcs
 • Bài 28. Secondary action
 • Bài 29. Exaggeration
 • Bài 30. Appealing.
 • Bài 31. Tổng quát chương 4
 • Bài 32. Chuỗi bài tập thực hành Chương 4 – yêu cầu bài tập
 • Bài 33. Quy trình sáng tạo một đoạn anmation từ lúc bắt đầu đến hoàn thiện (Phần 1)
 • Bài 34. Quy trình sáng tạo một đoạn anmation từ lúc bắt đầu đến hoàn thiện (Phần 2)
 • Bài 35. Các công cụ trong Autodesk Maya để animation hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn (Phần 1)
 • Bài 36. Các công cụ trong Autodesk Maya để animation hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn (Phần 2)
 • Bài 37. Cách sử dụng một số Script và mel setup hotkey Graph editor (Phần 1)
 • Bài 38. Cách sử dụng một số Script và mel setup hotkey Graph editor (Phần 2)
 • Bài 39. Render Cơ bản với Arnold
 • Bài 40. Tổng kết Khóa

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Tấn Phát Anh

giảng viên Nguyễn Tấn Phát Anh

Đánh giá của học viên tại Học diễn hoạt 3D cơ bản với Autodesk Maya – 3D Animation Basic with Maya 2017

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa Học diễn hoạt 3D cơ bản với Autodesk Maya – 3D Animation Basic with Maya 2017 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button