3.233.221.90
Tiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học Tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 04-12 tuổi – Edumall – Miễn phí

Tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 04-12 tuổi - EdumallKhóa học Tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 04-12 tuổi – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Các con sẽ quen dần với giọng Mỹ và nói tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ nhanh chóng.
 • Các con sẽ yêu thích tiếng Anh hơn bởi những hình ảnh sinh động qua những câu chuyện tiếng Anh làm phong phú các kiến thức xã hội xung quanh.
 • Các con sẽ biết nghe lời, kính trên nhường dưới, ngoan ngoãn hơn qua các bài học tiếng Anh với những câu chuyện ngắn thú vị.
 • Con sẽ thích thú với những bài học qua các bài hát tiếng Anh đáng yêu.
 • Bố mẹ và các con sẽ luôn được cô Hương Elena hỗ trợ trả lời các câu hỏi sau mỗi bài học.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Hướng dẫn tài liệu khóa học

Phần 2: Welcome (Chào đón)

 • Bài 1: What’s your name? (Tên của bạn là gì?)
 • Bài 2: The Alphabet song (Bài hát bảng chữ cái Alphabet)
 • Bài 3: How are you? (Bạn có khỏe không?)

Phần 3: Topic

 • Bài học 1: Number and How old are you?
 • Bài học 2: School supplies – part 1
 • Bài học 3: School supplies – part 2
 • Bài học 4: Shapes
 • Bài học 5: Art Supplies
 • Bài học 6: Colors – part 1
 • Bài học 7: Colors – part 2
 • Bài học 8: Toys – part 1
 • Bài học 9: Toys – part 2
 • Bài học 10: Family
 • Bài học 11: Food – part 1
 • Bài học 12: Food – part 2
 • Bài học 13: Nature
 • Bài học 14: Playtime
 • Bài học 15: Animals – part 1
 • Bài học 16: Animals – part 2
 • Bài học 17: Animals – part 3
 • Bài học 18: Snakes can swim
 • Bài học 19: My body
 • Bài học 20: My face
 • Bài học 21: Healthy habits
 • Bài học 22: The toy store – part 1
 • Bài học 23: The toy store – part 2
 • Bài học 24: Transportation
 • Bài học 25: The days of the week
 • Bài học 26: In the class
 • Bài học 27: How web feel – part 1
 • Bài học 28: How web feel – part 2
 • Bài học 29: Jobs – part 1
 • Bài học 30: Jobs – part 2
 • Bài học 31: Places
 • Bài học 32: Food – part 3
 • Bài học 33: Fruit
 • Bài học 34: Dairy products
 • Bài học 35: Clothes – part 1
 • Bài học 36: Clothes – part 2
 • Bài học 37: Clothes – part 3
 • Bài học 38: Action – part 1
 • Bài học 39: Action – part 2
 • Bài học 40: Activities
 • Bài học 41: Things at home
 • Bài học 42: Rooms
 • Bài học 43: Numbers (1-100)
 • Bài học 44: Time
 • Bài học 45: Meals
 • Bài học 46: Daily routine
 • Bài học 47: Subjects
 • Bài học 48: Classes
 • Bài học 49: Countries

Phần 4: Stories

 • Bài học 1: The blue paint
 • Bài học 2: My turn!
 • Bài học 3: Cookies
 • Bài học 4: My kite!
 • Bài học 5: Where’s Danny?
 • Bài học 6: I can’t see
 • Bài học 7: Please be quiet!
 • Bài học 8: Are you ok?
 • Bài học 9: The senses
 • Bài học 10: Oh,Danny
 • Bài học 11: Yes, please
 • Bài học 12: Where’s Mom?
 • Bài học 13: Let’s play!
 • Bài học 14: Surprise!
 • Bài học 15: Time for bed
 • Bài học 16: A friend

Phần 5: Songs

 • Bài học 1: It’s a book
 • Bài học 2: Hi! How are you?
 • Bài học 3:Colors
 • Bài học 4: Let’s share!
 • Bài học 5: How many dolls?
 • Bài học 6: Let’s play together
 • Bài học 7: I like chicken!
 • Bài học 8: Thank you!
 • Bài học 9: I can!
 • Bài học 10: Help me!
 • Bài học 11: Where is the snake?
 • Bài học 12: Hurry!
 • Bài học 13: This is me
 • Bài học 14: Fast cars!

Giới thiệu giảng viên

Đánh giá của học viên

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tiếng Anh giao tiếp trẻ em từ 04-12 tuổi – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button