100.28.132.102
Tiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học Giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh trong những tình huống phổ biến nhất – Edumall – Miễn phí

Khóa học Giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh trong những tình huống phổ biến nhất edumallKhóa học Giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh trong những tình huống phổ biến nhất – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

  • Có thể phản xạ tiếng Anh với các tình huống thường gặp mỗi ngày.
  • Giúp bạn có kỹ năng tham gia vào những câu chuyện thường ngày, diễn đạt các sự kiện, đưa ra các chỉ dẫn và miêu tả các hoạt động diễn ra trong hiện tại, quá khứ và tương lai. Bạn sẽ có khả năng đối phó với những vấn đề thường gặp nhất và đáp ứng các yêu cầu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.
  • Làm quen với những mẫu câu thông dụng trong nhiều tình huống giao tiếp hàng ngày.
  • Xây dựng vốn từ vựng và kiến thức để tăng khả năng nghe hiểu và đối đáp để có cơ hội tốt hơn trong công việc và cuộc sống.
  • Biết được những điểm khác biệt trong ngôn ngữ giao tiếp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, cũng như những khác biệt trong văn hóa giao tiếp.
  • Phát triển năng lực nghe nói tiếng Anh, phục vụ tốt cho giao tiếp trong cuộc sống và công việc.

Nội dung của khóa học

  1. Những tình huống giao tiếp phổ biến
  2. Những tình huống giao tiếp phổ biến (tiếp theo)
  3. Những chủ đề phổ biến
  4. Các chức năng ngôn ngữ thường gặp trong các tình huống phổ biến

Giới thiệu giảng viên

Nguyễn Thị Thu Vân

Đánh giá của học viên

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh trong những tình huống phổ biến nhất – Edumall – Miễn phí – link Google Drive

 

Related Articles

Back to top button