3.236.112.70
Tiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học Tiếng Anh cho trẻ từ 6 – 12 tuổi – Edumall – Miễn phí

khóa học tiếng anh cho trẻ từ 6 - 12 tuổiKhóa học Tiếng Anh cho trẻ từ 6 – 12 tuổi – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm rất chắc kiến thức căn bản của tiếng Anh một cách có hệ thống, là nền tảng vững chắc cho việc học chuyên sâu ở giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, các em sẽ nâng cao vốn tự vựng và cải thiện đáng kể các kĩ năng tiếng Anh.
 • Giúp cha mẹ có phương pháp dạy và học cùng học hiệu quả hơn
 • Trở nên yêu thích và đam mê tiếng Anh nhiều hơn
 • Nâng cao tính chủ động trong học tập Tiếng Anh nói riêng và các môn học nói chung.

Nội dung của khóa học

1. Giới thiệu tổng quan

2. Nguyên tắc dạy con tiếng anh ở nhà

3. Tổng quát kiến thức tiếng anh lớp 1

 • Bảng chữ cái Tiếng Anh ENGLISH ALPHABET (Phần 1)
 • Bảng chữ cái Tiếng Anh ENGLISH ALPHABET (Phần 2)
 • Bảng chữ cái Tiếng Anh ENGLISH ALPHABET (Phần 3)
 • Bé học đánh vần như thế nào?
 • Cách hỏi và đánh vần tên trong Tiếng Anh
 • Màu sắc của bé
 • Các ngày trong tuần – Các tháng trong năm (Phần 1)
 • Các ngày trong tuần – Các tháng trong năm (Phần 2)
 • Bé học cách đếm số trong tiếng Anh
 • Hỏi thăm sức khỏe
 • Cấu trúc: What is this? / What is it? It is a/an (adjective) + Noun
 • Cấu trúc: Is it….? Yes, it is. No, it isn’t

4. Tổng quát kiến thức tiếng anh lớp 2

 • Đại từ nhân xưng (Personal pronouns)
 • Danh từ số ít và danh từ số nhiều (cơ bản)
 • Ôn tập: what is it? Học mới: What are they?
 • Cấu trúc: Is he/she / it….? Are you / we / they….? Am I….?
 • Ôn tập: sô đếm Học mới: How many + Nouns are there? There is / are…..
 • Cấu trúc: Is there one / a….? Are there any…..?
 • Hỏi tuổi tác
 • Where và các giới từ chỉ nơi chốn
 • Hỏi về thời tiết
 • Cấu trúc: Have got / has got
 • This / that These / those
 • Động từ khuyết thiếu: Can

5. Tổng quát kiến thức tiếng anh lớp 3

 • Câu mệnh lệnh (imperatives)
 • Đại từ hỏi Who Who is that? He / she is…. Who are they? They are….
 • Tìm từ loại của câu (Phần 1)
 • Tìm từ loại của câu (Phần 2)
 • Câu cơ bản trong Tiếng Anh (Phần 1)
 • Câu cơ bản trong Tiếng Anh (Phần 2)
 • Câu cơ bản trong Tiếng Anh (Phần 3)
 • Ôn tập Đại từ nhân xưng và động từ “Be” (Phần 1)
 • Ôn tập Đại từ nhân xưng và động từ “Be” (Phần 2)
 • Thì hiện tại tiếp diễn (cơ bản) (Phần 1)
 • Thì hiện tại tiếp diễn (cơ bản) (Phần 2)
 • Hỏi về sở thích
 • Số đếm
 • Hỏi về thời gian

6. Tổng quát kiến thức tiếng anh lớp 4

 • Whose và các đại từ sở hữu
 • Đất nước và quốc tịch
 • Số thứ tự và áp dụng thực tế (Phần 1)
 • Số thứ tự và áp dụng thực tế (Phần 2)
 • Cách thêm S/ES vào sau danh từ, động từ (Phần 1)
 • Cách thêm S/ES vào sau danh từ, động từ (Phần 2)
 • Thói quen
 • Hiện tại đơn giản (Simple present) (Phần 1)
 • Hiện tại đơn giản (Simple present) (Phần 2)
 • Hiện tại tiếp diễn (Present continuous) (đầy đủ)
 • Cấu trúc: Be going to Verb (infinitive)
 • Đại từ tân ngữ (Object pronouns

7. Tổng quát kiến thức tiếng anh lớp 5

 • Đại từ hỏi (Wh-questions) (Phần 1)
 • Đại từ hỏi (Wh-questions) (Phần 2)
 • Động từ “Be” trong quá khứ
 • Quá khứ đơn giản (Past simple) (Phần 1)
 • Quá khứ đơn giản (Past simple) (Phần 2)
 • Câu mời / câu gợi ý (Invitations / Suggestions)
 • Câu đề nghị (Requests)
 • Thì tương lai (Future tense)
 • Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) (Phần 1)
 • Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) (Phần 2)

8. Tổng kết khóa học

 • Giải đáp các thắc mắc của cha mẹ khi dạy con học Tiếng Anh
 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Đánh giá của học viên

 

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tiếng Anh cho trẻ từ 6 – 12 tuổi – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button