3.229.117.191
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HAJIME – Miễn phí

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HAJIME

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HAJIME – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Làm quen và ghi nhớ cách đọc – viết: Bảng chữ cái Hiragana – Katakana
 • Phát âm chuẩn: trường âm – xúc âm – bát âm
 • Học và ghi nhớ cách đếm các con số
 • Tạo nền tảng nghe – nói – đọc – viết

Nội dung của khóa học

CHƯƠNG 1: BẢNG CHỮ CÁI HIRAGANA

 • Bài 0: Bài dẫn nhập giới thiệu các loại chữ trong tiếng Nhật
 • Bài 1: 46 bảng chữ cái Hiragana cơ bản
 • Bài 2: Âm đục – Âm bán đục – Âm ghép
 • Bài tập tổng hợp chương 1

CHƯƠNG 2: BẢNG CHỮ CÁI KATAKANA

 • Bài 3: 46 bảng chữ cái Katakana cơ bản
 • Bài 4: Âm đục – Âm bán đục – Âm ghép
 • Bài tập tổng hợp chương 2
 • Bài kiểm tra giữa khóa

CHƯƠNG 3: TRƯỜNG ÂM – XÚC ÂM – BÁT ÂM

 • Bài 5: Trường âm – Xúc âm – Bát âm
 • Bài tập tổng hợp chương 3

CHƯƠNG 4: CÁCH ĐẾM SỐ TRONG TIẾNG NHẬT

 • Bài 6: Từ số 0 – 100
 • Bài 7: Từ số 101 đến 100 triệu
 • Bài tập tổng hợp chương 4
 • Bài 8: Ôn tập cuối khóa
 • TRẮC NGHIỆM CUỐI KHÓA HỌC
 • Trắc nghiệm cuối khóa học
 • Bài tự luận cuối khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

giảng viên Nguyễn Thị Thu Hương

Đánh giá của học viên tại TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HAJIME

đánh giá học viên tại khoá học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HAJIME

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU HAJIME – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button