3.229.117.191
Ngoại NgữTiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học luyện phản xạ tiếng anh giao tiếp siêu hiệu quả – Miễn phí

khoá học luyện phản xạ tiếng anh giao tiếp siêu hiệu quả

[Chia sẻ] Khóa học luyện phản xạ tiếng anh giao tiếp siêu hiệu quả – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được vốn Từ Vựng thông dụng nhất
 • Thành thạo Ngữ Pháp tiếng Anh căn bản
 • Hình thành Phản Xạ Giao Tiếp Tiếng Anh tốt
 • Thực hành nghe nói và tương tác liên tục trong bài học.
 • Cải thiện Kỹ Năng Nghe nhanh chóng
 • Nắm được Kỹ Năng Làm Đề Thi Toeic phần 1

Nội dung của khóa học

Phần 1: Các bài luyện phản xạ Tiếng Anh giao tiếp

 • Bài 1: Luyện phản xạ nói thì hiện tại tiếp diễn
 • Bài 2: Cách nói về thời tiết
 • Bài 3: Cách sử dụng giới từ up/down
 • Bài 4: Luyện phản xạ nói với động từ: close, print, catch và cụm từ: talk about
 • Bài 5: Luyện phản xạ nói với động từ: land/ take off, board, leave, wear
 • Bài 6: Luyện phản xạ nói với động từ: break, look at và cách dùng giới từ: in
 • Bài 7: Luyện phản xạ nói với động từ: wear và cụm từ: walk down, talk about, look out of
 • Bài 8: Cách dùng giới từ: on, in, by
 • Bài 9: Luyện phản xạ nói với động từ: read, eat, report và cụm từ: look at
 • Bài 10: Cách sử dụng cấu trúc: there is/ there is not
 • Bài 11: Sử dụng dạng bị động của động từ
 • Bài 12: Luyện phản xạ nói với động từ: arrange, fix, write, give
 • Bài 13: Cách dùng cụm danh từ: in the middle of + N
 • Bài 14: Học cách đặt câu hỏi Yes/ No questions
 • Bài 15: Luyện phản xạ nói với động từ: close, hold, read
 • Bài 16: Luyện phản xạ nói với động từ: buy, clean, make, pick và cụm từ: look for
 • Bài 17: Cách chuyển động từ sang danh từ
 • Bài 18: Học cách đặt câu hỏi có từ để hỏi: why
 • Bài 19: Học cách đặt câu hỏi với từ để hỏi: what
 • Bài 20: Học cách dùng cụm từ: put on, try on và động từ: open, lie
 • Bài 21: Học cách đặt câu hỏi với từ để hỏi who
 • Bài 22: Luyện phản xạ nói với động từ: talk, make, type, write, clean
 • Bài 23: Luyện phản xạ nói với động từ: argue, park, go và cụm từ: move down
 • Bài 24: Luyện phản xạ nói với động từ: arrange, fix, enjoy và cụm động từ: have a meeting
 • Bài 25: Luyện phản xạ nói với động từ: start và cách dùng tính từ: empty/ crowded, open, closed
 • Bài 26: Luyện phản xạ nói với động từ: stand, wave, walk, hold
 • Bài 27: Luyện phản xạ nói với động từ: order, pour, carry, park
 • Bài 28: Học cách sử dụng động từ: stand, repair, leave, drink và giới từ: in front of
 • Bài 29: Dạng bị động của động từ dùng như tính từ tính từ
 • Bài 30: Luyện phản xạ nói với động từ: fix, open, lift, drive
 • Bài 31: Luyện phản xạ nói với động từ: delivery, ride, sign và cụm từ: go down/ up
 • Bài 32: Luyện phản xạ nói với động từ: cross, carry và cụm từ: tie up, drive down/ up
 • Bài 33: Luyện phản xạ nói với động từ: talk to/ with, drive, stroll down
 • Bài 34: Luyện phản xạ nói với động từ: feed, cook, serve
 • Bài 35: Học cách sử dụng giới từ: inside, through
 • Bài 36: Học cách đặt câu hỏi có từ để hỏi whose
 • Bài 37: Luyện phản xạ nói với động từ: buy, pack, walk through
 • Bài 38: Luyện phản xạ nói với động từ: hold, paint và cụm động từ: point at
 • Bài 39: Luyện phản xạ nói với động từ: dail, wear và cụm động từ: have a meeting
 • Bài 40: Luyện phản xạ nói với động từ: eat, read, talk, cook
 • Bài 41: Luyện phản xạ nói với động từ: load, get; giới từ: onto và cụm động từ: get out of
 • Bài 42: Học cách dùng dạng tính từ của động từ
 • Bài 43: Luyện phản xạ nói với động từ: measure, build, wear, paint
 • Bài 44: Luyện phản xạ nói với động từ: go/ get/ walk, cook, work và cụm động từ: look out of
 • Bài 45: Luyện phản xạ nói với động từ: wear, get on/ board, hold
 • Bài 46: Luyện phản xạ nói với động từ: check và cụm từ: on fire
 • Bài 47: Luyện phản xạ nói với động từ: sit, open, buy và cụm từ: work with
 • Bài 48: Từ vựng chỉ đồ vật trong nhà bếp20:07

Phần 2: Tổng kết khóa học

 • Bài 49: Tổng kết chương trình học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

giảng viên Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)

Đánh giá của học viên tại luyện phản xạ tiếng anh giao tiếp siêu hiệu quả

đánh giá học viên tại khoá học luyện phản xạ tiếng anh giao tiếp siêu hiệu quả

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học luyện phản xạ tiếng anh giao tiếp siêu hiệu quả – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button