3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Nhân tướng học ứng dụng – Miễn phí

khoá học Nhân tướng học ứng dụng

Khóa học Nhân tướng học ứng dụng – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Người học hiểu rõ bản thân, biết cách rèn luyện bản thân.
 • Thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp với sếp, nhân viên, khách hàng…
 • Nắm rõ cấu trúc tâm lý, sở trường, sở đoản của người đối diện.
 • Biết cách chọn 1 người bạn đời phù hợp để có một tình yêu, hôn nhân hạnh phúc.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan khóa học

 • Bài 1: Nhân tướng học và cơ sở lý luận
 • Bài 2: Sơ lược luật âm dương & ngũ hành

Phần 2: Tam đình phối Cốt nhục

 • Bài 3: Tương quan cốt – nhục
 • Bài 4: Bài tập nhận diện cốt ẩn – cốt lộ
 • Bài 5: Tam đình
 • Bài 6: Tam Đình phối cốt nhục

Phần 3: Vùng Thượng đình

 • Bài 7: Trán: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 8: Lông mày: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 9: Một số bài tập

Phần 4: Vùng Trung đình

 • Bài 10: Mũi: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 11: Mũi: Ý Nghĩa và nhận diện (Phần 2)
 • Bài 12: Gò má: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 13: Vùng mắt: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 14: Một số bài tập

Phần 5: Vùng Hạ đình

 • Bài 15: Miệng: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 16: Răng: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 17: Cằm: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 18: Quai hàm: Ý nghĩa và nhận diện

Phần 6: Tổng hợp các bộ vị và Ngũ diện tướng

 • Bài 19: Các trường hợp phối kết hợp bộ vị đặc biệt
 • Bài 20: Tướng Mộc: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 21: Tướng Hỏa: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 22: Tướng Kim: Ý nghĩa và nhận diện
 • Bài 23: Tướng Thổ: Ý nghĩa và nhận diện

Phần 7: Ứng dụng Nhân tướng trong dự đoán

 • Bài 24: Đoán về sức khỏe và các bệnh tiềm ẩn qua nhân tướng
 • Bài 25: Đoán về công danh và sự nghiệp
 • Bài 26: Đoán về tình duyên

Phần 8: Tổng kết khóa học

 • Bài 27: Môi trường giáo dục và các bộ vị liên quan trong dự báo học
 • Bài 28: Chuyển tâm – Chuyển tướng
 • Bài 29: Một số bí quyết khác
 • Bài 30: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hoàng Ngọc Lan Anh

giang vien hoang ngoc lan anh

Đánh giá của học viên tại Nhân tướng học ứng dụng 

Đánh giá học viên về nhân tướng học ứng dụng

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Nhân tướng học ứng dụng – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button