3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Tử vi dễ hiểu – Miễn phí

khoá học tử vi dễ hiểu

Khóa học Tử vi dễ hiểu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiện nay, mệnh lý là một nhu cầu tất yếu của đời sống và đang tồn tại dưới nhiều hình thức dịch vụ. Có cầu ắt phải có cung. Trong đó, tử vi là một công cụ đắc lực để tìm hiểu con người và đời người. Vậy nên, người sử dụng dịch vụ cần trang bị những kiến thức nền tảng để đánh giá được dịch vụ.
 • Ngoài ra, những người muốn tìm hiểu để sử dụng cũng có những kiến thức sơ khởi cho các khóa học nâng cao.
 • Để biết rõ đâu là khoa học đâu là lợi dụng mê tín, biết rõ khả năng cũng như giới hạn của môn tử vi.
 • Giúp bạn nắm được những kiến thức cơ bản nhất để xem được một lá số tử vi: Âm dương ngũ hành, Địa bàn, Miếu hãm…
 • Giải đáp rất nhiều các thuật ngữ bạn đã từng nghe nhưng không hiểu rõ : Lục sát tinh, Lục cát tinh hay như An sao, cung mệnh bàn…

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Số phận
 • Bài 2: Giới hạn của môn tử vi
 • Bài 3: Những lưu ý cơ bản trước khi bắt đầu

Phần 2: Nền tảng môn tử vi

 • Bài 4: Nền tảng môn tử vi
 • Bài 5: Con số11:19
 • Bài 6: Lục thập hoa giáp
 • Bài 7: Những lưu ý về âm dương ngũ hành

Phần 3: Phương pháp nghiên cứu

 • Bài 8: Phương pháp nghiên cứu
 • Bài 9: Quy trình xem một lá số
 • Bài 10: Địa bàn
 • Bài 11: Miếu hãm
 • Bài 12: An sao bằng tay
 • Bài 13: Tìm cục số
 • Bài 14: Vị trí an sao tử vi
 • Bài 15: An 14 chính tinh
 • Bài 16: Tổng quát mệnh thân
 • Bài 17: 12 cung mệnh bàn
 • Bài 18: Tổng quát 14 chính tinh

Phần 4: Các sao

 • Bài 19: Thái tuế
 • Bài 20: Lộc tồn
 • Bài 21: Trường sinh
 • Bài 22: Cách cục Tử phủ vũ tướng
 • Bài 23: Cách cục Phủ Tướng
 • Bài 24: Cách cục Sát Phá Tham
 • Bài 25: Cách cục Nhật Nguyệt
 • Bài 26: Cách cục Vô Chính Diệu
 • Bài 27: Lục sát tinh
 • Bài 28: Chế hóa lục sát tinh
 • Bài 29: Lục cát tinh
 • Bài 30: Lục bại tinh
 • Bài 31: Tứ hóa
 • Bài 32: Tuần triệt
 • Bài 33: Xem vận
 • Bài 34: Phân cục
 • Bài 35: Ví dụ giải đoán lá số
 • Bài 36: Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Alex Alpha

Giảng viên alex alpha

Đánh giá của học viên tại Tử vi dễ hiểu

danh gia hoc vien khoa hoc tu vi de hieu

danh gia hoc vien khoa hoc tu vi de hieu

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tử vi dễ hiểu – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button