3.229.117.191
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Hai giờ làm intro với Adobe After Effects – Miễn phí

khoá học Hai giờ làm intro với Adobe After Effects

Khóa học Hai giờ làm intro với Adobe After Effects – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Có thể tự thiết kế video mở ấn tượng mang đến cảm xúc cho khách hàng có thể vui vẻ đón nhận video của bạn.
 • Nắm rõ nguyên tắt hoạt động cơ bản của After Effects, là tiền đề để phát triển các kỹ thuật kỷ xảo hoặc motion graphic.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung và giao diện after effects

 • Giới thiệu khóa học
 • Làm quen với After Effects
 • Tìm hiểu Panel project
 • Panel Effect Controls
 • Tìm hiểu Panel timeline
 • Tìm hiểu Panel composition
 • Tìm hiểu Panel preview
 • Tìm hiểu Panel character
 • Tạo composition và project
 • Layer và các thuộc tính của layer
 • Tìm hiểu Layer text
 • Tìm hiểu Layer solid
 • Tìm hiểu Layer null
 • Tìm hiểu Shape layer
 • Tìm hiểu Adjustment layer
 • Tổng kết kiến thức cơ bản

Phần 2: Tìm hiểu về particular trong after effects

 • Tìm hiểu về hạt Particular
 • Giới thiệu về hạt Particular và hướng dẫn cài đặt plug-in
 • Tìm hiểu cơ bản về thuộc tính Emitter của plug-in Particular
 • Tìm hiểu cơ bản về thuộc tính Particle của plug-in Particular
 • Đi sâu hơn về Particular để tạo chuyển động
 • Môi trường vật lý của Particular
 • Tổng kết về hạt Particular

Phần 3: Tạo intro trong after effects

 • Dựng intro với kiến thức After Effects đã học kết hợp với ứng dụng Particular
 • Tạo nền cho intro
 • Kết hợp nguyên liệu để tạo intro
 • Chỉnh màu và render sản phẩm
 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Lê Hải Đăng

giảng viên Lê Hải Đăng

Đánh giá của học viên tại Hai giờ làm intro với Adobe After Effects

đánh giá học viên tại khoá học Hai giờ làm intro với Adobe After Effects

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Hai giờ làm intro với Adobe After Effects – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button