44.211.117.197
Bất Động Sản

Khóa học Đào Tạo Chuyên Gia Bán Hàng Bất Động Sản – Bảo Hiểm – Tài Chính – Miễn phí

khoá học Đào Tạo Chuyên Gia Bán Hàng Bất Động Sản – Bảo Hiểm – Tài Chính

Khóa học Đào Tạo Chuyên Gia Bán Hàng Bất Động Sản – Bảo Hiểm – Tài Chính – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Biết được sai lầm cơ bản trong sales.
 • Những kiến thức cần chuẩn bị để làm. tốt công việc bán hàng.
 • Biết được các mô hình bán hàng và các bước bán hàng.
 • Tạo ra một lượng khách hàng thân quen ổn định và liên tục thu hút thêm khách hàng mới.
 • Xử lý những lo ngại trong công việc và cách tiếp cận khách hàng hiệu quả.
 • Công việc đo lường và công tác chăm sóc khách hàng.
 • Nắm bắt được tư duy bán hàng hiện đại.
 • Tự tạo được chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Những sai lầm của sales

 • Sai lầm của Sales
 • Cốt lõi về bán hàng

Phần 2: Những kiến thức chuẩn bị

 • Hiểu biết về khách hàng
 • Bấm học thử
 • Hiểu biết về sản phẩm
 • Hiểu biết về đối thủ cạnh tranh
 • Hiểu biết về công ty và đối tác- năng lực sales

Phần 3: Các mô hình bán hàng và các bước bán hàng

 • Các mô hình bán hàng
 • Các bước bán hàng BĐS

Phần 4: Xử lý lo ngại

 • Những lo ngại cần xử lý
 • Thông điệp cho khách hàng

Phần 5: Xử lý từ chối

 • Vấn đề khách hàng từ chối
 • Khái niệm data chặt và data lỏng
 • Tiếp cận data lỏng và cách xử lý khi bị khách hàng từ chối điện thoại
 • Tiếp cận khách data chặt

Phần 6: Đo lường và chăm sóc khách lâu dài

 • Đo lường và chăm sóc khách hàng
 • Xây dựng và nuôi dưỡng data list
 • Phát triển Reference

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Tuấn Hà

giảng viên Tuấn Hà

Đánh giá của học viên tại Đào Tạo Chuyên Gia Bán Hàng Bất Động Sản – Bảo Hiểm – Tài Chính

đánh giá học viên tại khoá học Đào Tạo Chuyên Gia Bán Hàng Bất Động Sản – Bảo Hiểm – Tài Chính

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Đào Tạo Chuyên Gia Bán Hàng Bất Động Sản – Bảo Hiểm – Tài Chính – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button