44.211.117.197
Khóa Học SEO

Khóa học GSA Master – NganSon – Miễn phí

khoá học GSA Master - NganSon

Khóa học GSA Master – NganSon – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

✅ Được hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng GSA Search Engine Ranker từ cơ bản đến nâng cao.

✅ Được hướng dẫn trực tiếp thực hành trên máy nếu bạn không thể trực tiếp làm theo hướng dẫn

✅ Được cung cấp các kiến thức về sử dụng GSA để thực hành SEO cho niche site, video…

✅ Được hỗ trợ tài khoản Spiner Chief III Ultimate (Pro) để tạo nội dung spin.

✅ Và nhiều lợi ích khác…

Nội dung của khóa học

Phần 1: Các Công Cụ Cần Thiết Cho Khóa Học

 • Công Cụ GSA Search Engine Ranker
 • Công Cụ GSA Captcha Breacker
 • Công Cụ GSA SEO Indexer
 • Công Cụ GSA URL Redirect Pro
 • Dịch vụ VPS Cho GSA Search Engine Ranker
 • Private Proxy Cho GSA Search Engine Ranker
 • Dich Vụ Email Cho GSA Search Engine Ranker
 • Tạo Content Cho GSA Search Engine Ranker

Phần 2: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Cấu Hình Cho GSA Search Engine Ranker

 • Hướng Dẫn Cài Đặt GSA Search Engine Ranker Trên Máy Tính
 • Hướng Dẫn Mua VPS Tại Interserver Để Cài Đặt GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi Full Disk Tại Interserver VPS
 • Hướng Dẫn Cài Đặt GSA Search Engine Ranker Trên VPS
 • Hướng Dẫn Mua Private Proxy Cho GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Cấu Hình Submission Cho GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Cấu Hình Indexing Cho GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Cấu Hình Captcha Cho GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Cấu Hình Filter Cho GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Cấu Hình Advance Cho GSA Search Engine Ranker
 • Hướng Dẫn Cấu Hình Email Cho GSA Search Engine Ranker

Phần 3: Hướng Dẫn Tạo Nội Dung Cho GSA Search Engine Ranker

 • Hướng Dẫn Tạo Nội Dung Cho GSA Search Engine Ranker Không Dùng Công Cụ
 • Hướng Dẫn Tạo Nội Dung Cho GSA Search Engine Ranker Bằng Kontent Machine

Phần 4: Hướng Dẫn Chiến Dịch SEO Cho GSA Search Engine Ranker

 • Hướng Dẫn Chiến Dịch SEO Cho GSA Search Engine Ranker Không Dùng Verified List
 • Hướng Dẫn Chiến Dịch SEO Cho GSA Search Engine Ranker Sử Dụng Verified List

Phần 5: Sử Dụng GSA Search Engine Ranker Để SEO Cho Web 2.0

 • Nguyên Lý Cần Biết Khi SEO Web 2.0 Bằng GSA Search Engine Ranker
 • Tạo Chiến Dịch SEO Web 2.0 Bằng GSA Search Engine Ranker

Phần 6: Sử Dụng GSA Search Engine Ranker Để SEO Cho Video Youtube

 • Nguyên Lý Cần Biết Khi SEO Video Youtube Bằng GSA Search Engine Ranker
 • Tạo Chiến Dịch SEO Video Youtube Bằng GSA Search Engine Ranker

Phần 7: Cập Nhật Khóa Học

 • Cập Nhật Nội Dung Khóa Học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Ngân Sơn

khoá học Ngân Sơn

Đánh giá của học viên tại GSA Master – NganSon

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học GSA Master – NganSon ‌ – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button