3.238.174.191
Đồ Họa - Làm Video

[Chia sẻ] Khóa học Motion Graphic với After Effects – Miễn phí

khoá học Motion Graphic với After Effects

[Chia sẻ] Khóa học Motion Graphic với After Effects – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khóa học, bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức quan trọng về làm kỹ xảo trong sản xuất video như:
 • Nắm được hệ thống các plugin thường sử dụng trong After Effects
 • Hệ thống các motion nâng cao với text và shape
 • Hệ thống chuyển cảnh trong After Effects
 • Cách tạo các mẫu Lower-Third
 • Các hiệu ứng với 3D text và flare
 • Masking và chuyển động với Mocha
 • Các hiệu ứng khói lửa
 • Chỉnh màu film với Colorista, Mojo và Looks
 • Các bài thực hành chuyên sâu để học viên áp dụng kiến thức đã học
 • Ngoài ra, các bạn sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt cực kì hấp dẫn khi tham gia khóa học:
 • Support hỗ trong quá trình sử dụng After Effects khi làm việc và học tập
 • Chia sẻ các tutorials nước ngoài đã được việt hóa và các tutorials premium hoặc tut do chính admin làm
 • Chia sẻ các tư liệu footage premium mỗi tháng
 • Được tham gia vào một cộng đồng giàu đam mê và yêu thích đồ họa kỹ xảo

Nội dung của khóa học

Phần 1: Hệ thống các plugin trong after effects

 • Hướng dẫn cài đặt và giới thiệu Plugin Optical Flares
 • Hướng dẫn cài đặt và giới thiệu Plugin RedGiant
 • Hướng dẫn cài đặt và giới thiệu Plugin Element 3D
 • Hướng dẫn cài đặt và giới thiệu Plugin Boris Contininum Complete

Phần 2: Motion graphic after effects

 • Các chuyển động motion cơ bản trong After Effects
 • Các chuyển động thường dùng với Script trong After Effects
 • Motion với Text
 • Motion với Shape and Mask
 • Tạo Lower Third cơ bản với After Effects
 • Motion với Audio
 • Tạo World Map trong After Effects
 • Tạo chuyển động hoạt hình trong After Effects

Phần 3: Master transition after effects

 • Transition Circle
 • Roving Circles
 • Transition Cascading
 • Transition Sliding Doors
 • Transition Degrees
 • Transition Linear Wipe
 • Pathing in and Out

Phần 4: 3d text after effects

 • Tạo 3D Text trong After Effects P1
 • Tạo 3D Text trong After Effects P2
 • Tạo 3D Text trong After Effects P3

Phần 5: Cách tạo bar tên (lower thirds)

 • Chức năng của Pre Comp trong After Effects
 • Cách sử dụng Color Control trong After Effects
 • Lower Third P1
 • Lower Third P2
 • Lower Third P3
 • Lower Third P4
 • Lower Third P5
 • Lower Third P6
 • Lower Third P7
 • Lower Third P8
 • Lower Third P9
 • Lower Third P10
 • Lower Third P11

Phần 6: Lens flare nâng cao

 • Làm việc Lens Flare nâng cao P1
 • Làm việc Lens Flare nâng cao P2

Phần 7: Masking nâng cao

 • Làm việc với Drawing Masks
 • Tạo Masks với Paths và Shapes
 • Auto Masking

Phần 8: Tạo hiệu ứng khói và lửa cơ bản trong after effects

 • Tạo khói trong After Effects
 • Tạo hiệu ứng lửa trong After Effects
 • Phần 9: Chỉnh màu với after effects
 • Chỉnh màu với Colorista
 • Chỉnh màu với Mojo
 • Chỉnh màu với Looks

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Vũ Tiến Thành

giảng viên Vũ Tiến Thành

Đánh giá của học viên tại Motion Graphic với After Effects

đánh giá học viên tại khoá học Motion Graphic với After Effects

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Motion Graphic với After Effects – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button