3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Kiến thức Phật giáo – Miễn phí

khoá học Kiến thức Phật giáo

Khóa học Kiến thức Phật giáo – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được căn bản và cuội nguồn của kiến thức Phật giáo
 • Học pháp tu nghe bằng trí tuệ để có cuộc sống an lạc, ít khổ đau
 • Sống với tuệ giác vô thường để có hạnh phúc ngay bây giờ

Nội dung của khóa học

 • Tóm Tắt Nhanh Giáo Lý Căn Bản Của Phật Giáo
 • Chốt Lại Cuộc Đối Thoại giữa Phật Giáo và Khoa Học – Truyền Bình – Phật Giáo và Khoa Học
 • Đạo Phật Thực Sự Là Gì- Hiểu Ngay Trong 5 Phút
 • Khoa Học Đạo Phật 1 – Vũ Trụ Sinh Ra Từ Đâu – Khoa Học Phật Giáo
 • Khoa Học Đạo Phật 2 – Không Gian 4 Chiều – Khoa Học Phật Giáo
 • Khoa Học Đạo Phật 3 – Vũ Trụ Ảo Phần 1 – Khoa Học Phật Giáo
 • Khoa Học Đạo Phật 4 – Vũ Trụ Ảo Phần 2 – Khoa Học Phật Giáo
 • Khoa Học Đạo Phật 5 – Vũ Trụ Ảo Phần 3 – Khoa Học Phật Giáo
 • Khoa Học Đạo Phật 6 – Không Thời Gian Là Ảo Phần 1
 • Khoa Học Đạo Phật 7 – Không Thời Gian Là Ảo Phần 2
 • Khoa Học Đạo Phật 8 – Không Thời Gian Là Gì – Giới Hạn Của Khoa Học
 • Kiến Thức Đạo Phật 1 – Giáo lý duyên khởi – 12 Nhân duyên – Khoa học phật giáo
 • Kiến Thức Đạo Phật 2 – Tứ Diệu Đế – Khoa Học Phật Giáo
 • Kiến Thức Đạo Phật 3 – Bát Chánh Đạo – Khoa học phật giáo
 • Kiến Thức Đạo Phật 4 – Thiền Tứ Niệm Xứ – Khoa học phật giáo.
 • Kiến Thức Đạo Phật 5 – 37 Phẩm Trợ Đạo – Khoa học phật giáo
 • Kiến Thức Phật Giáo Căn Bản Phần 1
 • Kiến Thức Phật Giáo Căn Bản Phần 2
 • Những Giáo Lý Cơ Bản Trong Đạo Phật – Thầy Thích Pháp Hòa
 • Sách Nói Phật Giáo – Bước Đầu Học Phật Tập 1, Bạn Có Duyên Phật Xem Video Này 5 Phút Sẽ Được An Lạc

Giới thiệu giảng viên

Đánh giá của học viên tại Kiến thức Phật giáo

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Kiến thức Phật giáo – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button