100.28.132.102
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Tử vi dễ dùng – Miễn phí

khoá học Tử vi dễ dùng

Khóa học Tử vi dễ dùng – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được bản chất của vận hạn chính là Nhân Quả do chính mình tạo ra, được khởi và diệt bởi Duyên.
 • Khai mở cho người có duyên tìm hiểu sâu hơn về cách xem vận của Tử vi Đông A và có điểm nhẹ những kiến thức ảo diệu về ngũ hành dụng pháp.
 • Vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận định cuộc đời, tính cách, vận mệnh của chủ nhân lá số
 • Gợi mở hướng đi để tự mình phát triển trường phái của riêng mình mà không xa rời những kiến thức cơ bản.
 • Có thể giải mã được ít nhất 80% thông tin từ lá số.
 • Nhận định các sao qua các đặc tính. Nhận định được các lá số
 • Đánh giá được cát hung của sao, cung và vận

Nội dung của khóa học

Phần 1: Những nguyên tắc cơ bản trong tử vi

 • Bài 1: Phép hội sao
 • Bài 2: Duyên khởi duyên diệt
 • Bài 3: Trong ngoài chính phụ, trước sau, sớm muộn
 • Bài 4: Cách xem vận của tử vi Đông
 • Bài 5: Tam hội ngũ hành đại vận
 • Bài 6: Phản cách
 • Bài 7: Vòng thái tuế cho biết tư tưởng, thái độ
 • Bài 8: Bốn loại không kiếp
 • Bài 9: Vòng bác sĩ cho biết quan điểm
 • Bài 10: Vai trò cung thân trong xem vận
 • Bài 11: Phúc, Tật và Nô
 • Bài 12: Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 1)
 • Bài 13: Hợp và không hợp giữa các bộ sao (phần 2)
 • Bài 14: Sát tinh hao bại kỵ hình
 • Bài 15: Ý nghĩa của mệnh cục tương quan

Phần 2: Những ứng dụng tiêu biểu chọn lọc

 • Bài 16: Cách định giờ sinh
 • Bài 17: Các nghề nghiệp tiêu biểu
 • Bài 18: Chướng duyên, ngoại tình
 • Bài 19: Cách cục tù tội
 • Bài 20: Cách cục tu hành
 • Bài 21: Cách cục yểu thọ
 • Bài 22: Thủ lĩnh cách mạng
 • Bài 23: Binh nghiệp võ tướng
 • Bài 24: Chính khách thất bại
 • Bài 25: Tỷ phú
 • Bài 26: Nhà khoa học
 • Bài 27: Vua cờ
 • Bài 28: Giết người hàng loạt
 • Bài 29: Cách dùng Thái Tuế nhập quái để xem có duyên hay vô duyên
 • Bài 30: Xác định người bạn đời tương hợp
 • Bài 31: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Phần 3: Tổng kết khóa học, trao chứng chỉ

 • Bài 32: Lối sống Tri Mệnh

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Alex Alpha

Giảng viên alex alpha

Đánh giá của học viên tại Tử vi dễ dùng 

đánh giá học viên tại Khóa học Tử vi dễ dùng

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tử vi dễ dùng – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button