44.211.117.197
Bất Động Sản

Khóa học Bậc Thầy Bất Động Sản Thuê và Cho Thuê – Miễn phí

khoá học Bậc Thầy Bất Động Sản Thuê và Cho Thuê

Khóa học Bậc Thầy Bất Động Sản Thuê và Cho Thuê – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

  • Sở hữu những bí quyết thuê nhà của người khác với số tiền rất nhỏ và trở thành người sử dụng lâu dài để tạo ra 1, 2 hay N dòng thu nhập thụ động mỗi tháng.
  • Kiếm được 10 triệu đồng/tháng ổn định trong suốt 10 năm
  • Tự do về thời gian để tạo thêm nhiều dòng thu nhập mới và làm những việc mà bạn yêu thích.
  • Thời điểm bạn đạt tự do tài chính ở mức độ cao nhất là lúc bạn ngừng làm việc mà vẫn có thể sống ở mức như mong muốn.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

  • Bài 1: Thu nhập thụ động và chủ động
  • Bài 2: Mua và cho thuê hay thuê và cho thuê

Phần 2: Các chiến lược thuê và cho thuê bất động sản

  • Bài 3: Chiến lược chệnh lệch giá thuê
  • Bài 4: Chiến lược chệnh lệch thời gian thanh toán
  • Bài 5: Chiến lược chênh lệch thời gian thuê
  • Bài 6: Chiến lược chênh lệch % tăng giá
  • Bài 7: Chiến lược chênh lệch thời gian tính tiền
  • Bài 8: Chiến lược chênh lệch số tiền đặt cọc

Phần 3: Lựa chọn phân khúc thuê và cho thuê bất động sản

  • Bài 9: Phân khúc nhà ở
  • Bài 10: Phân khúc cửa hàng
  • Bài 11: Phân khúc văn phòng
  • Bài 12: Phân khúc khách sạn
  • Bài 13: Phân khúc đất

Phần 4: Phương pháp định giá nhà thuê

  • Bài 14: Phương pháp định giá làm gì với nó
  • Bài 15: Phương pháp định giá theo giá tham khảo
  • Bài 16: Phương pháp định giá điểm yếu điểm mạnh

Phần 5: Kỹ thuật đàm phán thuê nhà

  • Bài 17: Đàm phán mục đích thuê
  • Bài 18: Đám phán thời gian thuê
  • Bài 19: Đàm phán giá thuê04:33
  • Bài 20: Đàm phán thời gian thanh toán
  • Bài 21: Đàm phán thời gian ân hạn
  • Bài 22: Đàm phán đặt cọc
  • Bài 23: Đàm phán sửa chữa
  • Bài 24: Đàm phán sang nhượng
  • Bài 25: Đàm phán thưởng phạt lùi

Phần 6: Ký kết hợp đồng thuê bất động sản

  • Bài 26: Đặt cọc
  • Bài 27: Ký hợp đồng
  • Phần 7: Khai thác tòa nhà cho thuê
  • Bài 28: Tăng giá trị tòa nhà
  • Bài 29: Chính sách cho thuê
  • Bài 30: Quảng cáo cho thuê nhà
  • Bài 31: Quản lý nhà thuê và cho thuê

Phần 8: Quản trị rủi ro và tổng kết

  • Bài 32: Rủi ro
  • Bài 33: Lời kết từ diễn giả

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trung Phạm

giảng viên Trung Phạm

Đánh giá của học viên tại Bậc Thầy Bất Động Sản Thuê và Cho Thuê

đánh giá học viên tại khoá học Bậc Thầy Bất Động Sản Thuê và Cho Thuê

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Bậc Thầy Bất Động Sản Thuê và Cho Thuê – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button