3.229.117.191
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo AutoCAD 2D – Miễn phí

khoá học Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo AutoCAD 2D

Khóa học Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo AutoCAD 2D – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được các thành phần trong một bản vẽ.
 • Nắm được các thao tác cơ bản trong AutoCAD.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ và chỉnh sửa trong AutoCAD.
 • Biết viết chữ, tạo khung tên trong AutoCAD.
 • Có thể hoàn thành một bản vẽ kỹ thuật đầy đủ, chuyên nghiệp.

Nội dung của khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu chung
 • Bài 2:Các thành phần trong một bản vẽ
 • Bài 3: Các thao tác cơ bản trong AutoCAD
 • Bài 4: Công cụ vẽ và chỉnh sửa: L, M, CO
 • Bài 5: Công cụ vẽ và chỉnh sửa: O, F
 • Bài 6: Công cụ vẽ và chỉnh sửa: TR, EX
 • Bài 7: Công cụ vẽ và chỉnh sửa: REC, S, X, C, A, EL
 • Bài 8: Công cụ vẽ và chỉnh sửa: RO, MI, SC, AL
 • Bài 9: Công cụ vẽ và chỉnh sửa, tổng hợp và ứng dụng các công cụ vẽ
 • Bài 10: Công cụ vẽ và chỉnh sửa: XL, ML
 • Bài 11: Quản lý nét vẽ bằng Layer
 • Bài 12: Các công cụ liên quan đến Layer
 • Bài 13: Quản lý tỷ lệ bản vẽ và viết chữ trong AutoCAD
 • Bài 14: Gộp những nét vẽ và đối tượng riêng lẻ thành một khối
 • Bài 15: Tạo khung tên, ký hiệu kỹ thuật
 • Bài 16: Tạo vùng tô vật liệu
 • Bài 17: Đo kích thước chi tiết cho bản vẽ
 • Bài 18: In ấn và xuất bản hồ sơ

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phạm Thanh Tùng

giảng viên Phạm Thanh Tùng

Đánh giá của học viên tại Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo AutoCAD 2D

đánh giá học viên tại khoá học Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo AutoCAD 2D

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa Học Tuyệt chiêu sử dụng thành thạo AutoCAD 2D – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button