3.229.117.191
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT – LUYỆN THI JLPT N5 NGỮ PHÁP – Miễn phí

đánh giá học viên tại khoá học TIẾNG NHẬT - LUYỆN THI JLPT N5 NGỮ PHÁP

[Chia sẻ] Khóa học TIẾNG NHẬT – LUYỆN THI JLPT N5 NGỮ PHÁP – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • được kì thi năng lực tiếng nhật N5.
 • Được bổ sung 200+ ví dụ thực tế và 600+ câu bài tập – đáp án để học viên tự ôn luyện tại nhà
 • Được bổ sung 1200+ từ vựng quan trọng cần thiết (bao gồm cả Hán tự) để học viên trau dồi bổ sung vào “kho” từ vựng của bản thân
 • Sớm tự tin với kiến thức thi N5 đạt kết quả cao, dễ dàng được chấp nhận Visa qua Nhật du học, làm việc để có tương lai tươi sáng
 • Nhanh chóng giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày
 • Cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp trực tiếp với các sếp người Nhật

Nội dung của khóa học

Phần 1: NGỮ PHÁP PHẦN 1

 • Bài 1: Mẫu câu thì, là…, từ, và.
 • Bài 2: Mẫu câu thích, ghét, đối tượng của hành động.
 • Bài 3: Mẫu câu Tại, muốn, thường.
 • Bài 4: Mẫu câu Thỉnh thoảng, không…lắm, hoàn toàn không.
 • Bài 5: Mẫu câu ..nè …nè, chỉ phương hướng, chỉ nơi đến.

Phần 2: NGỮ PHÁP PHẦN 2

 • Bài 6: Mẫu câu Ví dụ như, mà, có (bổ nghĩa).
 • Bài 7: Mẫu câu Có, ở (đồ vật / người), thì.
 • Bài 8: Mẫu câu Có (đồ vật / người), để.
 • Bài 9: Mẫu câu Và…cái nào, hơn, nhất.
 • Bài 10: Mẫu câu Đấy, nhỉ, khoảng.

Phần 3: NGỮ PHÁP PHẦN 3

 • Bài 11: Mẫu câu Nghĩa là, cũng, không.
 • Bài 12: Mẫu câu Số người làm hành động, tất cả, cả, thích, ghét.
 • Bài 13: Mẫu câu Vì (khách quan / chủ quan), bằng.
 • Bài 14: Mẫu câu Thôi, như thế nào, cách.
 • Bài 15: Mẫu câu Tác động vào sự việc, không bị tác động từ ngoài, cho tặng.

Phần 4: NGỮ PHÁP PHẦN 4

 • Bài 16: Mẫu câu Không được, đã được, được.
 • Bài 17: Mẫu câu Đang, xin hãy, hay không.
 • Bài 18: Mẫu câu Để tôi…cho, bất cứ, đã từng.
 • Bài 19: Mẫu câu Nè…nè, giải thích, nên / không nên.
 • Bài 20: Mẫu câu Sau khi, có thể (nhìn / nghe).

Phần 5: NGỮ PHÁP PHẦN 5

 • Bài 21: Mẫu câu Chắc là, xin đừng, trở nên….
 • Bài 22: Mẫu câu Trước khi, của, tình trạng không đổi.
 • Bài 23: Mẫu câu Hơn, hãy cho, cũng.
 • Bài 24: Mẫu câu Chỉ, nhận, phải.
 • Bài 25: Mẫu câu Đi qua, khoảng, như thế nào.

Phần 6: NGỮ PHÁP PHẦN 6

 • Bài 26: Mẫu câu Không…bất cứ, vẫn chưa.
 • Bài 27: Mẫu câu Đã…rồi, vừa…vừa…, từ…đến….
 • Bài 28: Mẫu câu Về, vì, cùng.
 • Bài 29: Mẫu câu Lúc, muốn có, hay là.
 • Bài 30: Mẫu câu Làm, sau khi, khoảng bao nhiêu

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Ngô Trần Minh Thảo

giảng viên Ngô Trần Minh Thảo

Đánh giá của học viên tại TIẾNG NHẬT – LUYỆN THI JLPT N5 NGỮ PHÁP

đánh giá học viên tại khoá học TIẾNG NHẬT - LUYỆN THI JLPT N5 NGỮ PHÁP

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học TIẾNG NHẬT – LUYỆN THI JLPT N5 NGỮ PHÁP – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button