44.211.117.197
Kỹ Năng Mềm

[Chia sẻ] Khóa học Học Tập Để Dẫn Đầu – Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả – Miễn phí

khoá học Học Tập Để Dẫn Đầu - Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

[Chia sẻ] Khóa học Học Tập Để Dẫn Đầu – Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Biết lý do tại sao mình phải rèn luyện kỹ năng học tập ngay bây giờ
 • Nắm được những bí quyết để duy trì việc học tập luôn hiệu quả.
 • Nắm được 6 chiến lược học tập để dẫn đầu trong học tập giúp tối ưu hóa việc học.
 • Nắm được những phương pháp và kỹ thuật học tập siêu hiệu quả
 • Hé lộ những bí quyết chủ chốt trong hành trình làm chủ sự học.
 • Làm chủ sự học từ bây giờ và mãi mãi về sau.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Bí mật cùa sự học

 • Bài 1: Tại sao cần phải làm chủ sự học ?
 • Bài 2: Làm thế nào để học tập luôn hiệu quả?
 • Bài 3: Khám phá bí mật của tri thức
 • Bài 4: Bí mật để làm chủ cuộc đời
 • Bài 5: Open Mind & Body
 • Bài 6: Tổng Kết – Bài tập

Phần 2: Làm chủ sự học

 • Bài 7: 5 sai lầm trong học tập
 • Bài 8: Thay mục tiêu – đổi cuộc đời
 • Bài 9: Tạo kế hoạch học tập trọn đời (lên kế hoạch)
 • Bài 10: Phân tích, đánh giá tiềm năng của việc học
 • Bài 11: Hành động thắng không hành động
 • Bài 12: Tổng Kết

Phần 3: Các phương pháp học tập hiệu quả

 • Bài 13: Phương pháp tập trung hiệu quả – Pomodoro
 • Bài 14: Mindmap – Sơ đồ ghi chú tối ưu kiến thức
 • Bài 15: Hình ảnh hóa – Sketchnote
 • Bài 16: Phương pháp học tập bằng tiềm thức
 • Bài 17: Tư duy bậc thầy – tinh hoa của sáng tạo
 • Bài 18: Học bằng review
 • Bài 19: Học bằng chất vấn não bộ
 • Bài 20: Học từ Recap
 • Bài 21: Học đi đôi với hành

Phần 4: Các Yếu Tố Chủ Chốt Của Việc Học Tập Hiệu Quả

 • Bài 22: Học tập bắt đầu từ đam mê
 • Bài 23: Rõ ràng trong tâm trí
 • Bài 24: Tập trung để gia tăng hiệu suất
 • Bài 25: Chia để học
 • Bài 26: Tìm kiếm những công cụ then chốt
 • Bài 27: Loại bỏ những chú sâu mang tên rào cản
 • Bài 28: Quản trị thời gian để luyện tập
 • Bài 29: Đo lường và kiểm tra tiến độ
 • Bài 30: Cải tiến ( lượng và chất)

Phần 5: Chiến lược học tập để dẫn đầu

 • Bài 31: Chiến lược tối ưu từ Pomodoro
 • Bài 32: Chiến lược tăng tốc hóa trong học tập (đọc nhanh, xem video nhanh)
 • Bài 33: Chiến lược đứng trên vai người khổng lồ
 • Bài 34: Chiến lược cộng dồn
 • Bài 35: Chiến lược học tập mọi lúc mọi nơi
 • Bài 36: Chiến lược chất vấn ngược

Phần 6: Duy trì học tập và phát triển

 • Bài 37: Hệ thống hóa việc học
 • Bài 38: Ma trận BCG trong học tập
 • Bài 39: Ghi chú và công nhận nó
 • Bài 40: Phần thưởng & hình phạt
 • Bài 41: Tạo ra phản hồi từ sự học (làm)

Phần 7: Kiến Thức Củng Cố Và Bài Tập Ứng Dụng

 • Bài 42: Kiến thức củng cố và bài tập thực hành đặt mục tiêu
 • Bài 43: Kiến thức củng cố và bài tập thực hành lên kế hoạch học tập trọn đời
 • Bài 44: Kiến thức củng cố và bài tập thực hành duy trì và phát triển sự học mỗi ngày
 • Bài 45: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phan Vinh Quang

giảng viên Phan Vinh Quang

Đánh giá của học viên tại Học Tập Để Dẫn Đầu – Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

đánh giá học viên tại khoá học Học Tập Để Dẫn Đầu - Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Học Tập Để Dẫn Đầu – Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button