3.229.117.191
Kỹ Năng Mềm

[Chia sẻ] Khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng – X-Hunter 4.0 – Miễn phí

khoá học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng - X-Hunter 4.0

[Chia sẻ] Khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng – X-Hunter 4.0 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu về DISC – các nhóm tính cách và nhân tướng học phương Tây
 • 12 Cung hoàng đạo, Huyền số học Phương Đông, từ đó kết hợp thông minh để đánh giá và lựa chọn được ứng viên xuất sắc nhất
 • Nắm được 16 Tố chất đặc trưng và hướng phát triển tố chất của con người
 • Kỹ năng lọc CV và chuẩn bị phỏng vấn
 • Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên với các tiêu chí mục tiêu nghề ngiệp, động cơ làm việc, kiến thức và kỹ năng của ứng viên
 • Tự tin ứng tuyển các vị trí tuyển dụng, nhân sự
 • Bước vào nghề tuyển sự, nhân sự với thu nhập hấp dẫn

Nội dung của khóa học

Phần 1: DISC – Nhân tướng học phương Tây

 • Bài 1: Giới thiệu nội dung bài học
 • Bài 2: Giới thiệu công cụ DISC
 • Bài 3: Tính cách là gì?
 • Bài 4: Người hướng nội và người hướng ngoại
 • Bài 5: Người lý trí và người cảm xúc
 • Bài 6: Nhóm D và nhóm I
 • Bài 7: Nhóm S và nhóm C
 • Bài 8: Chiến lược giao tiếp với từng nhóm tính cách DISC
 • Bài 9: Kinh nghiệm sử dụng DISC

Phần 2: 12 cung hoàng đạo và Huyền số học phương Đông

 • Bài 10: Giới thiệu chiêm tinh học
 • Bài 11: 12 cung hoàng đạo
 • Bài 12: Tính cách và tố chất cung Lửa
 • Bài 13: Tính cách và tố chất cung Khí
 • Bài 14: Tính cách và tố chất cung Nước
 • Bài 15: Tính cách và tố chất cung Đất

Phần 3: Huyền số học

 • Bài 16: Vô thức, tiềm thức và ý thức
 • Bài 17: Ngũ hành
 • Bài 18: Huyền số học
 • Bài 19: Phân tích ý chí và ham muốn
 • Bài 20: Phân tích nhân sinh quan và cảm xúc
 • Bài 21: Danh tính học

Phần 4: 16 tố chất và hướng phát triển tố chất của con người

 • Bài 22: Giới thiệu
 • Bài 23: Tố chất là gì?
 • Bài 24: 8 loại hình trí thông minh
 • Bài 25: Tố chất tư duy phân tích
 • Bài 26: Tố chất tư duy sáng tạo
 • Bài 27: Tố chất tư duy trừu tượng
 • Bài 28: Tố chất tư duy hệ thống
 • Bài 29: Tố chất tư duy chiến lược
 • Bài 30: Tố chất thực thi
 • Bài 31: Tố chất ăn nói
 • Bài 32: Tố chất thấu hiểu
 • Bài 33: Tố chất kinh doanh
 • Bài 34: Tố chất lãnh đạo
 • Bài 35: Tố chất thẩm mỹ và tố chất may mắn
 • Bài 36: Tố chất tâm linh
 • Bài 37: Tố chất âm nhạc
 • Bài 38: Tố chất và DISC
 • Bài 39: Tố chất cung lửa
 • Bài 40: Tố chất cung khí
 • Bài 41: Tố chất cung Nước
 • Bài 42: Tố chất cung đất

Phần 5: Kỹ năng phân tích công việc

 • Bài 43: Giới thiệu
 • Bài 44: Khái niệm phân tích công việc
 • Bài 45: Thế nào là một vị trí công việc
 • Bài 46: Năng lực là gì? Các yếu tố cấu thành năng lực
 • Bài 47: Các cấp độ năng lực
 • Bài 48: Mục tiêu nghề nghiệp
 • Bài 49: Động cơ làm việc
 • Bài 50: Thế nào là một người có kiến thức
 • Bài 51: Kỹ năng là gì? Bạn thực sự đã có kỹ năng chưa?
 • Bài 52: Kinh nghiệm là gì?
 • Bài 53: Các cấp độ của cảm xúc
 • Bài 54: Tố chất là gì
 • Bài 55: Tính cách
 • Bài 56: 4 bước phân tích công việc
 • Bài 57: Phân tích vị trí nhân viên bán hàng
 • Bài 58: Phân tích vị trí chuyên viên tuyển dụng
 • Bài 59: Viết một thông báo tuyển dụng chuẩn

Phần 6: Truyền thông tuyển dụng cơ bản

 • Bài 60: Giới thiệu
 • Bài 61: 3 cách thu hút hồ sơ
 • Bài 62: Tạo nguồn tuyển dụng là gì?
 • Bài 63: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
 • Bài 64: Các phương pháp truyền thông tuyển dụng cơ bản

Phần 7: Ứng dụng tư duy Marketing trong truyền thông tuyển dụng

 • Bài 65: Tư duy Marketing là gì
 • Bài 66: Phân tích nhu cầu của ứng viên
 • Bài 67: Người có tư duy Marketing viết tin tuyển dụng như thế nào?
 • Bài 68: Các kênh truyền thông tuyển dụng trên Facebook
 • Bài 69: Nguyên tắc viết content truyền thông tuyển dụng trên facebook
 • Bài 70: Công thức AIDA để viết tin tuyển dụng
 • Bài 71: Viết tiêu đề và hình ảnh trong content truyền thông tuyển dụng
 • Bài 72: Chạy quảng cáo Facebook trong tuyển dụng
 • Bài 73: Xu hướng mới trong truyền thông tuyển dụng
 • Bài 74: Phương pháp Tạo nguồn trong tuyển dụng
 • Bài 75: Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng như thế nào?

Phần 8: Kỹ năng lọc CV và chuẩn bị phỏng vấn

 • Bài 76: Kỹ năng lọc CV và vai trò của nó trong quy trình tuyển dụng
 • Bài 77: Chuẩn bị phỏng vấn vòng 1
 • Bài 78: Chuẩn bị phỏng vấn vòng 2

Phần 9: Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên

 • Bài 79: Giới thiệu
 • Bài 80: Tại sao doanh nghiệp lại tuyển dụng
 • Bài 81: Các tiêu chí đánh giá ứng viên
 • Bài 82: Mục tiêu phỏng vấn sơ tuyển
 • Bài 83: Giới thiệu nhà tuyển dụng
 • Bài 84: Yêu cầu ứng viên giới thiệu bản thân
 • Bài 85: Phỏng vấn Đánh giá mục tiêu nghề nghiệp
 • Bài 86: Phỏng vấn đánh giá động cơ làm việc
 • Bài 87: Phỏng vấn đánh giá kiến thức ứng viên
 • Bài 88: Phỏng vấn đánh giá kỹ năng của ứng viên
 • Bài 89: Phỏng vấn đánh giá tiềm năng của ứng viên
 • Bài 90: Phỏng vấn đánh giá mức độ phù hợp về thu nhập của ứng viên
 • Bài 91: Đánh giá ứng viên và đưa ra phản hồi

Phần 10: Tổng kết khoá học

 • Bài 92: Tổng kết khoá học
 • Bài 93: Định hướng nghề nghiệp trong ngành nhân sự

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Hải

giảng viên Nguyễn Đức Hải

Đánh giá của học viên tại Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng – X-Hunter 4.0

đánh giá học viên tại khoá học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng - X-Hunter 4.0

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Nghiệp Vụ Tuyển Dụng – X-Hunter 4.0 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button