44.211.117.197
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Nhập môn Tarot – Miễn phí

Khoá học nhập môn tarot

Khóa học Nhập môn Tarot – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Có được kiến thức nền tảng cơ bản nhất về bói bài Tarot
 • Biết cách phân tích quá khứ – hiện tại – tương lai thông qua các lá bài Tarot
 • Hiểu cơ bản về lịch sử, nguồn gốc và sử dụng được bộ bài Tarot
 • Biết cách chọn bộ bài Tarot phù hợp với bạn
 • Biết cách chọn bài, trải bài hiệu quả
 • Nắm được từng mặt lá bài và giải mã ý nghĩa từng lá bài Tarot
 • Tự xem bói cho chính mình và mọi người xung quanh

Nội dung của khóa học

 • Bài 1: Tarot là gì?
 • Bài 2: Vì sao tarot dự đoán được tương lai
 • Bài 3: Cách chọn bài Tarot
 • Bài 4: Giữ gìn Tarot như một người bạn
 • Bài 5: Tarot, Oracle hay Lenormand?
 • Bài 6: Đọc thêm một chút về tarot – tài liệu tham khảo – sách và website
 • Bài 7: Cách đọc bài tarot
 • Bài 8: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 1
 • Bài 9: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 2
 • Bài 10: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 3
 • Bài 11: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 4
 • Bài 12: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 5
 • Bài 13: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 6
 • Bài 14: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 7
 • Bài 15: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 8
 • Bài 16: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 9
 • Bài 17: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 10
 • Bài 18: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 11
 • Bài 19: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 12
 • Bài 20: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 13
 • Bài 21: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 14
 • Bài 22: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 15
 • Bài 23: Hiểu ngay 78 lá bài tarot trong chốc lát_Phần 16
 • Phần 3: Cách trải bài – Tarot ứng dụng
 • Bài 24: Cách trải bài – Tarot ứng dụng_Phần 1
 • Bài 25: Cách trải bài – Tarot ứng dụng_Phần 2
 • Bài 26: Cách trải bài – Tarot ứng dụng_Phần 3
 • Bài 27: Cách trải bài – Tarot ứng dụng_Phần 4
 • Bài 28: Cách trải bài – Tarot ứng dụng_Phần 5
 • Bài 29: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thành Chung / Reader Ami

giảng viên Lê Thành Chung / Reader Ami

 

Đánh giá của học viên tại Nhập môn Tarot

danh gia hoc vien nhap mon tarot

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Nhập môn Tarot – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button