3.229.117.191
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên – Miễn phí

khoá học Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên

Khóa học Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu rõ BẢN THÂN, biết cách rèn luyện bản thân.
 • Biết rõ 4 kiểu người đặc trưng và ĐỌC VỊ được người đối diện.
 • Tuyển được ĐỘI NGŨ phù hợp.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan khóa học
 • Bài 2: Tướng của nhân viên hiệu quả và nhân viên vất vả
 • Bài 3: Câu hỏi ứng dụng
 • Bài 4: Tâm của nhân viên hiệu quả và nhân viên vất vả
 • Bài 5: Câu hỏi ứng dụng
 • Bài 6: Đúc kết và cách tuyển được nhân viên hiệu quả
 • Bài 7: Câu hỏi ứng dụng

Phần 2: Bốn kiểu người đặc trưng trong nhân tướng học

 • Bài 8: Những lưu ý giúp hiểu nguyên tắc học nhân tướng học. Nhận diện phương pháp đánh giá 4 kiểu người trong nhân tướng học
 • Bài 9: Câu hỏi ứng dụng
 • Bài 10: Đọc vị người khác bằng những điều cốt yếu
 • Bài 11: Câu hỏi ứng dụng
 • Bài 12: Nhìn rõ bản thân và người khác bằng đánh giá tổng quan những ưu khuyết điểm của bản thân
 • Bài 13: Câu hỏi ứng dụng
 • Bài 14: Biết cách rèn tâm tướng cụ thể đem đến thành công bền vững
 • Bài 15: Tổng kết và Hướng phát triển sự nghiệp
 • Bài 16: Câu hỏi ứng dụng

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Balance 

giảng viên Balance

Đánh giá của học viên tại Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên 

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button