3.229.117.191
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học quản trị kinh doanh – Miễn phí

khoá học quản trị kinh doanh

Khóa học quản trị kinh doanh – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu và có các đánh giá cơ bản về nội tại doanh nghiệp, qua đó biết cách lên kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp.

Nội dung của khóa học

Phần 1:Chiến lược kinh doanh

 • Tổng quan quản trị kinh doanh
 • Các loại chiến lược kinh doanh
 • Diễn giải các chiến lược kinh doanh (Phần 1)
 • Diễn giải các chiến lược kinh doanh (Phần 2)
 • Diễn giải các chiến lược kinh doanh (Phần 3)

Phần 2:Thực hiện chiến lược

 • Sản phẩm (Phần 1)
 • Sản phẩm (Phần 2)
 • Sản phẩm (Phần 3)
 • Kênh phân phối
 • Chức năng kênh
 • Giá
 • Truyền thông
 • Xây dựng triết lý kinh doanh
 • Quy trình kinh doanh
 • Đội bán chuyên nghiệp

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại quản trị kinh doanh

đánh giá học viên tại khoá học quản trị kinh doanh

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học quản trị kinh doanh – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button