44.211.117.197
Phong Thủy - Huyền Học

Khóa học Nhân tướng học căn bản – Miễn phí

khoá học Nhân tướng học căn bản

Khóa học Nhân tướng học căn bản – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Người học hiểu rõ bản thân, biết cách rèn luyện bản thân.
 • Đọc vị người đối diện.
 • Tuyển được đội ngũ phù hợp.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Lưu ý quan trọng và tam đình
 • Bài 3: Câu hỏi bài học lưu ý quan trọng và tam đình

Phần 2: Ngũ nhạc và ngũ quan trong tướng số

 • Bài 4: Ngũ nhạc và vấn đề thẩm mĩ
 • Bài 5: Câu hỏi bài học ngũ nhạc và vấn đề thẩm mĩ
 • Bài 6: Ngũ quan và vấn đề đổi vận
 • Bài 7: Câu hỏi bài học ngũ quan và vấn đề đổi vận

Phần 3: Thần, khí và sắc đẹp tướng số

 • Bài 8: Thần và làm sao có thần
 • Bài 9: Câu hỏi bài học thần và làm sao có thần
 • Bài 10: Khí và làm sao để có khí tốt
 • Bài 11: Câu hỏi bài học khí và làm sao có khí tốt
 • Bài 12: Sắc và sắc đẹp tướng số như thế nào
 • Bài 13: Câu hỏi bài học sắc và sắc đẹp tướng số như thế nào

Phần 4: Tổng kết khóa học

 • Bài 14: Tổng kết
 • Bài 15: Bộ câu hỏi bổ sung của khóa học (Phần 1)
 • Bài 16: Bộ câu hỏi bổ sung của khóa học (Phần 2)

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Balance 

giảng viên Balance

Đánh giá của học viên tại Nhân tướng học căn bản 

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Nhân tướng học căn bản – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button