44.211.117.197
Tin Học - Văn Phòng

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ – Miễn phí

khoá học Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm được kiến thức tổng quan và chuyên sâu về Microsoft Excel 2010
 • Nhanh chóng thành thạo thao tác sử dụng Excel 2010 từ cơ bản đến nâng cao chỉ trong vòng 3 giờ học
 • Vận dụng thông minh các phép tính trong Excel vào công việc quản lý
 • Làm chủ 10+ bộ hàm tính toán và hàng chục mẹo làm việc trong Excel để tối ưu công việc thêm năng suất
 • Biết cách bảo mật file Excel tránh khỏi việc chỉnh sửa hoặc ăn cắp thông tin
 • Ứng dụng hiệu quả vào quản lý – xử lý số liệu tốt nhất ở bất cứ công việc nào

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan

 1. Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Excel 2010

Phần 2: Các thao tác trên Excel

 1. Bài 2: Tạo mới và làm việc với Workbook
 2. Bài 3: Các thao tác với bảng tính
 3. Bài 4: Các phím tắt thông dụng trong Excel
 4. Bài 5: Các thủ thuật với copy/paste
 5. Bài 6: Các thao tác với hàng, cột dữ liệu
 6. Bài 7: Định dạng nâng cao trong Excel
 7. Bài 8: Định dạng và trang trí bảng biểu
 8. Bài 9: In ấn và căn chỉnh khổ in

Phần 3: Các phép tính trong Excel

 1. Bài 10: Các phép tính cơ bản trong excel
 2. Bài 11: Tính nhanh cho một vùng dữ liệu
 3. Bài 12: Các phép so sánh logic

Phần 4: Các hàm cơ bản trong Excel

 1. Bài 13: Hàm giữa các trang tính và thực hành
 2. Bài 14: Hàm tính tổng – SUM và thực hành
 3. Bài 15: Hàm AVERAGE, MIN, MAX và thực hành
 4. Bài 16: Hàm xử lý chuỗi ký tự – LEFT, RIGHT, MID, LEN và thực hành
 5. Bài 17: Cách loại bỏ ký tự trống bị thừa trong đoạn văn bản
 6. Bài 18: Hàm đếm – COUNT, COUNTA và thực hành
 7. Bài 19: Vùng dữ liệu tương đối, tuyệt đối
 8. Bài 20: Hàm xếp hạng – RANK và thực hành
 9. Bài 21: Hàm điều kiện – IF và thực hành
 10. Bài 22: Hàm AND, OR và thực hành

Phần 5: Các thủ thuật vận dụng vào thực tế

 1. Bài 23: Check trùng và kiểm tra dữ liệu
 2. Bài 24: Sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao
 3. Bài 25: Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
 4. Bài 26: Bảo mật dữ liệu
 5. Bài 27: Theo dõi thống kê số liệu qua biểu đồ
 6. Bài 28: Tách Họ và Tên trong Excel
 7. Bài 29: Giới hạn và cảnh báo nhập dữ liệu trong vùng quy định
 8. Bài 30: Tổng kết cuối khoá

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Lê Quang Hải

giảng viên Lê Quang Hải

Đánh giá của học viên tại Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

đánh giá học viên về khoá học Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button