3.239.76.25
Kỹ Năng Mềm

[Chia sẻ] Khóa học Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Kinh Doanh – Nguyễn Bá Dương – Miễn phí

khoá học Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Kinh Doanh - Nguyễn Bá Dương

[Chia sẻ] Khóa học Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Kinh Doanh – Nguyễn Bá Dương – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

  • Tư duy đúng nhất trong xây dựng mối quan hệ
  • Nghệ thuật cho và nhận trong tạo dựng mối quan hệ
  • Tạo dựng các mối quan hệ trong tổ chức và các nhân
  • Biết cách xây dựng mối quan hệ qua mạng xã hội
  • Nắm được các bí quyết để có thể tạo dựng mối quan hệ với bất kỳ ai
  • Quản lý, sắp xếp và vận dụng  các mối quan hệ hiệu quả nhất

Nội dung của khóa học

Phần 1: TẠI SAO CẦN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

  • Bài 1: Tổng quan khóa học
  • Bài 2: Xây dựng mối quan hệ là gì?
  • Bài 3: Một số kiểu người trong giao tiếp kết nối
  • Bài 4: Tại sao phải xây dựng mối quan hệ?
  • Bài 5: Xác định mục tiêu trong xây dựng mối quan hệ
  • Bài 6: Nhiêm vụ trong xây dựng mối quan hệ

Phần 2: NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

  • Bài 7: Tư duy trong xây dựng mối quan hệ
  • Bài 8: Thái độ và niềm tin
  • Bài 9: Luôn chủ động
  • Bài 10: Sự tự tin0
  • Bài 11: Động cơ của bạn là gì?
  • Bài 12: Chia sẻ những mục tiêu
  • Bài 13: Tìm kiếm các mối quan hệ
  • Bài 14: Tạo dựng quan hệ thông qua các nhóm
  • Bài 15: Các cách gặp gỡ kết bạn & tạo dựng mối quan hệ mới

Phần 3: THỰC HÀNH

  • Bài 16: Danh thiếp
  • Bài 17: Những ấn tượng ban đầu
  • Bài 18: Nghệ thuật trong đối thoại
  • Bài 19: Cách xử lý từ chối
  • Bài 20: Trình bày ngắn gọn0

Phần 4: QUẢN LÝ MỐI QUAN HỆ

  • Bài 21: Tạo phểu
  • Bài 22: Tạo kết nối
  • Bài 23: Quản lý các mối quan hệ
  • Bài 24: Phát triển các mối quan hệ
  • Bài 25: Những sai lầm cần tránh khi mở rộng mối quan hệ Kinh doanh
  • Bài 26: Những yếu tố tạo nên thành công trong quan hệ đối tác
  • Bài 27: Các yếu tố để xây dựng mối quan hệ đối tác hoàn hảo
  • Bài 28: Xây dựng các mối quan hệ trong tổ chức

Phần 5: BÍ QUYẾT KẾT NỐI BẤT KỲ AI

  • Bài 29: Xây dựng quan hệ với người siêu kết nối
  • Bài 30: Xây dựng kết nối qua mạng xã hội
  • Bài 31: Tham giá kết nối các tổ chức, hiệp hội

Phần 6: CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐỘT PHÁ

  • Bài 32: Kết nối với người cố vấn – mentor
  • Bài 33: Kết nối với đối tác bán chéo0
  • Bài 34: Hợp tác quan chức chính quyền
  • Bài 35: Quan hệ với nhà đầu tư – quỹ đầu tư
  • Bài 36: Bán hàng – kết nối chủ doanh nghiệp
  • Bài 37: Tổng kết

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Bá Dương

giảng viên Nguyễn Bá Dương

Đánh giá của học viên tại Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Kinh Doanh – Nguyễn Bá Dương

đánh giá học viên tại khoá học Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Kinh Doanh - Nguyễn Bá Dương

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Trong Kinh Doanh – Nguyễn Bá Dương – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button