3.229.117.191
Marketing

[Chia sẻ] Khóa học Facebook basic – Miễn phí

khoá học Facebook basic

[Chia sẻ] Khóa học Facebook basic – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức nền tảng về Facebook basic
 • Gia tăng thu nhập

Nội dung của khóa học

 • Tại sao lại là facebook
 • Tại sao hầu hết mọi người đều thất bại trên facebook
 • Tầm quan trọng của việc cung cấp dữ liệu cho facebook
 • Tạo tài khoản quảng cáo doanh nghiệp và cài pixel lên GTM và gắn GTM vào Website
 • Tạo và hướng dẫn sửa dụng các loại mã sự kiện tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn tạo chuyển đổi tùy chỉnh và thêm vào quảng cáo
 • Hướng dãn tạo và tải tệp dskh có sẵn lên tkqc
 • Hướng dẫn tạo tệp đối tượng tương tự
 • Các bước để lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo mới
 • Sử Dụng Facebook Audience Insights Tìm Ý Tưởng Mục Tiêu Mới
 • Các chỉ số cần quan tâm
 • 12 Tạo qc cơ bản

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hoàng Bá Tầu

giảng viên hoàng bá tầu

Đánh giá của học viên tại Facebook basic

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Facebook basic – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button