44.211.117.197
IELTSNgoại Ngữ

Khóa học IELTS Writing 6.0 cho người mới – Edumall – Miễn phí

khoá học IELTS Writing 6.0 cho người mới - Edumall

Khóa học IELTS Writing 6.0 cho người mới – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Ngay sau khi học xong, học viên có thể hoàn tất một bài Writing Ielts trong 60 phút mà chỉ sai một vài lỗi nhỏ, không đáng kể.
 • Về lâu dài, học viên có nền tảng cho những kĩ năng còn lại trong Ielts và dễ dàng đạt điểm cao hơn trong Writing skill.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Ôn tập ngữ pháp

 • Giới thiệu
 • Các thì trong tiếng Anh
 • Câu bị động
 • Câu điều kiện
 • Từ chỉ số lượng
 • So sánh
 • Đại từ quan hệ

Phần 2: Writing task 1

 • Intro
 • Viết mở bài
 • Viết overall
 • Viết body cho bài có trend (1)
 • Viết body cho bài có trend (2)
 • Viết body cho bài không có trend
 • Viết body cho bài không có trend (2)
 • Dạng bản đồ – Map
 • Dạng quá trình – Process

Phần 3: Writing task 2

 • Làm quen với writing task 2
 • Viết mở bài
 • Chủ đề Environment
 • Chủ đề Advertisement
 • Academic Words

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trần Mai Quỳnh

giảng viên Trần Mai Quỳnh

Đánh giá của học viên tại IELTS Writing 6.0 cho người mới – Edumall

đánh giá học viên tại khoá học IELTS Writing 6.0 cho người mới - Edumall

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học IELTS Writing 6.0 cho người mới – Edumall – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button