3.229.117.191
Ngoại Ngữ

Khóa học tự tin làm quen với phát âm tiếng trung cơ bản – Edumall – Miễn phí

khoá học tự tin làm quen với phát âm tiếng trung cơ bản

Khóa học tự tin làm quen với phát âm tiếng trung cơ bản – Edumall – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Biết đọc, viết và phát âm đúng các các thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu bằng phiên âm trong tiếng Trung
 • Nắm được và thành thạo cách đọc các biến điệu của thanh 3, bù, yi
 • Được luyện tập liên tục để trau dồi khả năng phát âm và nghe tiếng Trung
 • Biết nói những câu giao tiếp cơ bản thường ngày của tiếng Trung
 • Biết hát một bài hát tiếng Trung
 • Biết đếm từ 1 đến 100 bằng tiếng Trung và cử chi tay theo cách của người Trung Quốc
 • Sau khóa học học viên có được sự yêu thích nhất định với tiếng Trung và tự học được cách giao tiếp cơ bản hằng ngày khi đã đọc được phiên âm

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu

Phần 2: Nội dung khóa học

 • Tổng quan về ngữ âm tiếng Trung
 • Các thanh mẫu đơn B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H
 • Vận mẫu đơn và vận mẫu 2 âm tiết: A, O, E, I , U, ü, AI, EI, AO, OU
 • Hệ thống thanh điệu trong Tiếng Hán (Phần 1)
 • Hệ thống thanh điệu trong Tiếng Hán (Phần 2)
 • Nhóm vận mẫu AN, EN, ANG, ENG, ONG và biến điệu một nửa thanh 3
 • Nhóm thanh mẫu mặt lưỡi J, Q, X (Phần 1)
 • Nhóm thanh mẫu mặt lưỡi J, Q, X (phần 2)
 • Biến điệu của chữ “bù”
 • Nhóm âm đầu lưỡi trước Z, C, S
 • Vận mẫu bắt đầu bằng chữ “u” và luyện tập
 • Thanh mẫu ZH, CH, SH, R và vận mẫu -I
 • Ôn tập toàn bộ thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu
 • Tổng hợp các bài tập luyện âm (Phần 1)
 • Tổng hợp các bài tập luyện âm (Phần 2)
 • Một số câu giao tiếp thông thường trong tiếng Trung

Phần 3: Tổng kết khóa học

 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Thị Hoài Phương

giảng viên Nguyễn Thị Hoài Phương

Đánh giá của học viên tại tự tin làm quen với phát âm tiếng trung cơ bản

đánh giá học viên tại khoá học tự tin làm quen với phát âm tiếng trung cơ bản

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học tự tin làm quen với phát âm tiếng trung cơ bản- Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button