3.229.117.191
Kỹ Năng Mềm

[Chia sẻ] Khóa học Bí Quyết Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả – Miễn phí

khoá học Bí Quyết Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả

[Chia sẻ] Khóa học Bí Quyết Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc
 • Nắm được phương pháp PDCA để sắp xếp và tối ưu công việc hiệu quả, khoa học nhất
 • Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể và chi tiết và logic
 • Ứng dụng thông minh vào việc sắp xếp công việc khoa học, nhanh chóng và có hiệu suất cao
 • Thành thạo các công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
 • Nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn

Nội dung của khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG

 • Bài 1: Giới thiệu chung về khóa học
 • Bài 2: Phương pháp PDCA
 • Bài 3: PDCA- Hành động hướng tới mục tiêu
 • Bài 4: PDCA – Thái độ nhìn xa trông rộng
 • Bài 5: PDCA – Phong cách tự chủ
 • Bài 6: PDCA – Cơ cấu tổ chức áp dụng
 • Bài 7: PDCA – Hội chứng sinh viên
 • Bài 8: PDCA – Hội chứng 90%
 • Bài 9: PDCA – Hội chứng Parkinson

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH (PLAN)

 • Bài 10: Tổng quan các bước lập kế hoạch
 • Bài 11: Xác định mục đích, mục tiêu với công cụ SMART
 • Bài 12: Xác định phạm vi công việc với công cụ PBS
 • Bài 13: Chia nhỏ công việc cần làm với công cụ WBS
 • Bài 14: Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên với công cụ PDM
 • Bài 15: Ước tính tài nguyên với công cụ PERT0
 • Bài 16: Lường trước các rủi ro và hành động phòng ngừa, hành động dự phòng
 • Bài 17: Hoàn chỉnh bản kế hoạch với công cụ 5W-2H

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (DO)

 • Bài 18: Tổng quan phương pháp thực hiện công việc
 • Bài 19: Phổ biến và hướng dẫn kế hoạch đến các bên liên quan
 • Bài 20: Trực quan hóa kế hoạch và thực tế thực hiện công việc
 • Bài 21: Áp dụng To do list
 • Bài 22: Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận khi thực hiện công việc
 • Bài 23: Cách ghi chép kết quả thực hiện công việc

Phần 4: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (CHECK)

 • Bài 24: Tổng quan phương pháp kiểm tra kết quả công việc
 • Bài 25: Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả công việc so với mục đích, mục tiêu
 • Bài 26: Tần suất kiểm tra kết quả
 • Bài 27: Phương pháp Tam hiện
 • Bài 28: Phương pháp 5 tại sao

Phần 5: PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC (ACTION)

 • Bài 29: Tổng quan phương pháp cải tiến kết quả công việc
 • Bài 30: Đối sách tạm thời là gì ? Phương pháp xác định
 • Bài 31: Đối sách lâu dài chống tái diễn vấn đề là gì ? Phương pháp xác định
 • Bài 32: Phương pháp tiêu chuẩn hóa công việc (PDCS)
 • Bài 33: Tổng kết khóa học
 • Bài 34: Bài trắc nghiệm

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đỗ Hồng Thượng

giảng viên Đỗ Hồng Thượng

Đánh giá của học viên tại Bí Quyết Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả

đánh giá học viên tại khoá học Bí Quyết Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Bí Quyết Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Công Việc Hiệu Quả – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button