100.28.132.102
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals) – Miễn phí

khoá học Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals)
thiết kế UX và trải nghiệm người dùng 01

Khóa học Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals) – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Áp dụng kiến thức về UX Design vào công việc để hoàn thành tốt hơn công việc của mình. Từ đó giúp doanh nghiệp phát triển.
  Nâng cao thu nhập của mình, ứng xử văn minh hơn, xã hội tốt đẹp hơn

Nội dung của khóa học

 • Bài 1: UX & UX Design
 • Bài 2: Why UX Design
 • Bài 3: Good UX Design
 • Bài 4: How to Deliver a better UX
 • Bài 5: Decrease Detractors
 • Bài 6: Persuasion
 • Bài 7: Effectiveness
 • Bài 8: Efficiency
 • Bài 9: Emotional Impact
 • Bài 10: Personal Significance

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phowr

giang viên Phowr

Đánh giá của học viên tại Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals)

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa Học Thiết kế trải nghiệm người dùng cơ bản (UX Design Fundamentals) – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button