100.28.132.102
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Tuyệt kỹ giải đề listening TOEIC trong 69.96s – Unica – Miễn phí

khoá học Tuyệt kỹ giải đề listening TOEIC trong 69.96s - Unica

Khóa học Tuyệt kỹ giải đề listening TOEIC trong 69.96s – Unica – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm phương pháp làm bài một cách nhanh và hiệu quả nhất
 • Những kỹ năng giải trắc nghiệm tỷ lệ chính xác lên đến 96,69%
 • Kỹ thuật làm bài vượt qua mọi tình huống “bí” gây cản trở bạn lúc thi chỉ với 5s cho mỗi câu hỏi
 • Giải những đề thi mẫu do Tuấn Anh biên soạn và cực sát với đề thi chuẩn của Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ
 • Mở rộng vốn từ vưng
 • Biết cách loại trừ đáp án sai

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về bài thI toeic listening

Phần 2: Part 1

 • Bài 2: Phần đầu tiên – 10 bức hình – cho nghe – các dạng câu phần 1
 • Bài 3: Các bước làm bài
 • Bài 4: Tranh tả người
 • Bài 5: Bài tập ví dụ
 • Bài 6: Tranh tả vật
 • Bài 7: Bài tập ví dụ
 • Bài 8: Các động từ cần nhớ
 • Bài 9: Các danh từ cần nhớ0
 • Bài 10: Phương pháp loại trừ đáp án
 • Bài 11: Bài tập thực hành
 • Bài 12: Một số câu hỏi khó trong bài thi thật

Phần 3: PART 2

 • Bài 13: Giới thiệu về Part 2
 • Bài 14: Ba kỹ năng làm bài

Phần 4: Chiến lược 1_Học thuộc công thức từng dạng câu hỏi

 • Bài 15: Dạng câu hỏi WHERE
 • Bài 16: Bài tập ví dụ
 • Bài 17: Dạng câu hỏi WHEN
 • Bài 18: Bài tập ví dụ
 • Bài 19: Dạng câu hỏi WHO
 • Bài 20: Bài tập ví dụ
 • Bài 21: Dạng câu hỏi NGHI VẤN
 • Bài 22: Bài tập ví dụ
 • Bài 23: Dạng câu hỏi HOW OFTEN
 • Bài 24: Bài tập ví dụ
 • Bài 25: Dạng câu hỏi WHY
 • Bài 26: Bài tập ví dụ
 • Bài 27: Dạng câu hỏi LỰA CHỌN (OR)
 • Bài 28: Bài tập ví dụ
 • Bài 29: Dạng câu hỏi LỰA CHỌN (WHICH)
 • Bài 30: Bài tập ví dụ
 • Bài 31: Dạng CÂU HỎI ĐUÔI
 • Bài 32: Bài tập ví dụ
 • Bài 33: Dạng câu hỏi HOW MUCH
 • Bài 34: Bài tập ví dụ
 • Bài 35: Dạng câu hỏi HOW MANY
 • Bài 36: Bài tập ví dụ
 • Bài 37: Dạng câu hỏi HOW LONG
 • Bài 38: Bài tập ví dụ
 • Bài 39: Dạng câu hỏi HOW LONG / HOW FAR
 • Bài 40: Bài tập ví dụ
 • Bài 41: Dạng CÂU KHẲNG ĐỊNH
 • Bài 42: Bài tập ví dụ
 • Bài 43: Các dạng đáp án đặc biệt

Phần 5: Chiến lược 2_Phương pháp loại trừ

 • Bài 44: Loại những đáp án chuyên dùng để trả lời cho dạng câu khác
 • Bài 45: Bài tập ví dụ
 • Bài 46: Loại những đáp án LẶP ÂM – LẶP TỪ
 • Bài 47: Bài tập ví dụ
 • Bài 48: Bài tập thực hành

Phần 6: PART 3

 • Bài 49: Giới thiệu về Part 3
 • Bài 50: Phân bổ thời gian làm bài
 • Bài 51: Các dạng câu hỏi phổ biến
 • Bài 52: Từ vựng cần nhớ
 • Bài 53: Bài tập thực hành
 • Bài 54: Kinh nghiệm làm bài
 • Phần 7: PART 4
 • Bài 55: Giới thiệu về Part 4
 • Bài 56: Các dạng câu hỏi phổ biến
 • Bài 57: Bài tập thực hành
 • Bài 58: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Tuấn Anh

giảng viên Lê Tuấn Anh

Đánh giá của học viên tại Tuyệt kỹ giải đề listening TOEIC trong 69.96s – Unica

đánh giá học viên tại khoá học Tuyệt kỹ giải đề listening TOEIC trong 69.96s - Unica

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Tuyệt kỹ giải đề listening TOEIC trong 69.96s – Unica – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button