3.80.4.147
Tin Học - Văn Phòng

[Chia sẻ] Khóa học Microsoft Excel 2013 nâng cao – Miễn phí

microsoft excel 2013 nâng cao

[Chia sẻ] Khóa học Microsoft Excel 2013 nâng cao – Miễn phí

Tải xuống

Ưu điểm của khóa học

 • Làm chủ Microsoft Excel.
 • Tạo đồ họa tùy chỉnh.
 • Tạo công thức phức tạp.
 • Dò tìm, tham chiếu dữ liệu từ nhiều vùng, nhiều bảng.
 • Biết cách tạo, xóa, sửa định dạng theo Conditional Formatting.
 • Sử dụng thành thạo các cách thống kê và hàm tính toán nâng cao.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Excel và ứng dụng trong thực tiễn

 • Lợi ích, hoặc ứng dụng của khóa học trong công việc, thực tế

Phần 2: Các thủ thuật nâng cao trong excel

 • Bảo vệ nội dung trong Excel không cho sửa
 • Bảo vệ cấu trúc bảng tính Excel
 • Đặt mật khẩu cho file Excel
 • Đặt tên cho vùng dữ liệu
 • Tạo liên kết sheet – liên kết tập tin trong Excel
 • Sử dụng công cụ Add-In để thêm các hàm tự định nghĩa vào Excel
 • Lấy dữ liệu từ các nguồn khác

Phần 3: Các kiểu định dạng và ràng buộc dữ liệu

 • Định dạng theo điều kiện Conditional Formatting
 • Ràng buộc dữ liệu

Phần 4: Hàm nâng cao

 • Công thức mảng
 • Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If
 • Hàm dò tìm một bảng nhiều dòng, nhiều cột
 • Hàm dò tìm từ nhiều bảng
 • Các hàm nâng cao

Phần 5: Sắp xếp dữ liệu và thống kê

 • Thống kê SUBTOTAL
 • Thống kê CONSOLIDATE
 • Thống kê PIVOT TABLE
 • Vẽ Biểu đồ

Phần 6: Ứng dụng tự động hóa vào excel

 • Flash Fill (Tự động tách họ tên)
 • Auto Corect
 • Macro (Tự động các thao tác trên Excel)

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Nguyễn Quang Vinh

giảng viên Nguyễn Quang Vinh

Đánh giá của học viên tại Khóa học Microsoft Excel 2013 nâng cao

đánh giá học viên tại khoá học khoá học microsoft excel 2013 nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Microsoft Excel 2013 nâng cao – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button