3.229.117.191
Tin Học - Văn Phòng

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo với google spreadsheets – Miễn phí

thành thạo với google spreadsheets

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo với google spreadsheets – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tự tin sử dụng thành thạo hai công cụ Google Spreadsheets và Excel
 • Có kiến thức nền tảng cơ bản đến chuyên sâu vững chắc về công cụ Google Spreadsheets
 • Ứng dụng thông minh và hiệu quả hai công cụ trên vào công việc, thậm chí có thể sử dụng Google Spreadsheets thay cho Excel
 • Được làm quen với ngôn ngữ SQL rất hữu ích để làm báo cáo và trích lọc dữ liệu
 • Biết tạo ra những báo cáo công việc nhanh chóng chính xác trong thời gian ngắn với hệ thống hàm của Google.
 • Xử lý số liệu và thông tin mọi lúc mọi nơi mà không phải phụ thuộc vào hệ điều hành Windows hay MAC của máy tính

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan về Google Sheets

 • Bài 1: Giới thiệu Google Sheets
 • Bài 2: Tổng quan giao diện và các cài đặt của Google Sheets

Phần 2: Cơ bản – Nhập dữ liệu, kẻ bảng, một số chức năng cơ bản khác

 •  Bài 3: Hướng dẫn copy File Sheets vào tài khoản
 •  Bài 4: Một số thao tác đơn giản với Google Sheets
 •  Bài 5: Giới thiệu các thao tác chung trên Sheets
 •  Bài 6: Cách nhập dữ liệu và định dạng cơ bản
 •  Bài 7: Kiểm tra dữ liệu với Data Validation trong Google Sheets
 •  Bài 8: Thực hành định dạng bảng tính
 •  Bài 9: Chèn ảnh vào bảng tính trong Google Sheets
 •  Bài 10: Vẽ biểu đồ0
 •  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế trong Google Sheets
 •  Bài 12: Sử dụng chức năng Text to Columns để tách dữ liệu

 Phần 3: Cơ bản – Thu thập, Xử lý thông tin bằng các hàm xử lý dữ liệu

 •  Bài 13: Thu thập dữ liệu với Google Form
 •  Bài 14: Các hàm xử lý chuỗi trong Google Sheets
 •  Bài 15: Tách số khỏi Text
 •  Bài 16: Tách họ tên trong Google Sheets
 •  Bài 17: Các hàm xử lý ngày, tháng, thời gian
 •  Bài 18: Các phép toán cộng trừ thời gian
 •  Bài 19: Các hàm dò tìm – INDEX và MATCH
 •  Bài 20: Hàm logic, điều kiện IF, AND, OR
 •  Bài 21: Sử dụng hàm dò tìm – VLOOKUP
 •  Bài 22: Sử dụng hàm dò tìm – HLOOKUP

 Phần 4: Nâng cao – Định dạng dữ liệu theo điều kiện, tính toán và chuẩn bị dữ liệu bằng các hàm phức tạp hơn

 •  Bài 23: Upload và sử dụng tài liệu Excel trên Google Sheets
 •  Bài 24: Định dạng theo điều kiện
 •  Bài 25: Định dạng theo điều kiện với công thức
 •  Bài 26: Ví dụ về quản lý với Conditional Formatting
 •  Bài 27: Chức năng Filter, tạo Filter Views
 •  Bài 28: Hàm ImportRange
 •  Bài 29: Hàm Query
 •  Bài 30: Tạo một hộp tìm kiếm với hàm Query
 •  Bài 31: Đếm theo điều kiện bằng COUNTIF, COUNTIFS
 •  Bài 32: Sử dụng các hàm Filter, Sort, Unique
 •  Bài 33: Tính tổng theo điều kiện SUMIF, SUMIFS
 •  Bài 34: Tạo báo cáo với bảng Pivot Table
 •  Bài 35: Sử dụng hàm SUMPRODUCT
 •  Bài 36: Thực hành SUMPRODUCT để quản lý thời gian làm việc
 •  Bài 37: Thực hành SUMPRODUCT và ArrayFormula để quản lý đơn hàng
 •  Bài 38: Một hàm dịch vụ của Excel
 •  Bài 39: Đổi ngoại tệ trực tiêp trên Google Sheets
 •  Bài 40: Bài kiểm tra trắc nghiệm

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Đinh Thế Hùng

giảng viên Đinh thế hùng

Đánh giá của học viên tại Thành thạo với google spreadsheets

đánh giá học viên tại khoá thành thạo với google spreadsheets

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Thành thạo với google spreadsheets – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button