100.28.132.102
Tin Học - Văn Phòng

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

khoá học Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

[Chia sẻ] Khóa học Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Thành thạo các tính năng của Microsoft Word 2013
 • Thực hành biên soạn các tài liệu ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp: Các biểu mẫu, quy trình, biểu đồ, định dạng văn bản, trộn thư,..
 • Biết các thủ thuật giúp soạn thảo nhanh văn bản
 • Trở thành chuyên gia soạn thảo công văn, văn bản nhanh, chuẩn.
 • Tự tin khi làm việc trong bất cứ môi trường nào.

Nội dung của khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSSOFT WORD-SOẠN THẢO ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

 • Bài 1: Các thao tác soạn thảo
 • Bài 2: Các chế độ hiển thị
 • Bài 3: Định dạng chữ
 • Bài 4: Định dạng đoạn văn bản

Phần 2: BẢNG BIỂU (TABLE)

 • Bài 5: Tạo bảng biểu
 • Bài 6: Các thao tác cơ bản với bảng biểu
 • Bài 7: Trình bày và trang trí bảng biểu (Tạo khung, định dạng màu sắc, Table Properties)

Phần 3: ĐỒ HỌA VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

 • Bài 8: Chữ nghệ thuật (Microsoft WordArt)
 • Bài 9: Vẽ hình (Insert Shape)
 • Bài 10: Chèn hình (Insert Picture)
 • Bài 11: Công thức toán học (Microsoft Equation)

Phần 4: VẼ BIỂU ĐỒ (CHART) – LƯU ĐỒ (SMARTART)

 • Bài 12: Cách tạo biểu đồ không cần kẻ bảng số liệu
 • Bài 13: Vẽ lưu đồ đúng cách

Phần 5: CÔNG CỤ TẠO FORM MẪU TIỆN DỤNG

 • Bài 14: Giới thiệu về Form công dụng, ứng dụng thực tế
 • Bài 15: Mở công cụ nâng cao
 • Bài 16: Cách tạo Form
 • Bài 17: Định dạng Form
 • Bài 18: Tính toán trong Form
 • Bài 19: Bảo vệ Form

Phần 6: STYLE ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN NÂNG CAO

 • Bài 20: Tạo Style riêng cho văn bản
 • Bài 21: Tạo số thứ tự tiêu đề tự động
 • Bài 22: Tạo Mục Lục tự động
 • Bài 23: Tổ chức Outline và di chuyển với Navigation Pane

Phần 7: ĐỊNH DẠNG TRANG TRÍ VĂN BẢN

 • Bài 24: Tạo Header/ Footer
 • Bài 25: H/F trang chẵn lẻ khác nhau
 • Bài 26: H/F từng trang khác nhau ( ví dụ: trang 1,2 không có H/F từ trang 3 có H/F)
 • Bài 27: Đánh số trang, số trang/ tổng số trang
 • Bài 28: Định dạng số trang ( I,A,1,i…) bắt đầu từ trang tùy ý
 • Bài 29: Trang đứng trang ngang bất kỳ
 • Bài 30: Đóng khung cho trang bất kỳ

Phần 8: MAIL MERGE TRỘN TÀI LIỆU

 • Bài 31: Letter trộn thư
 • Bài 32: Enveloper tạo bìa thư
 • Bài 33: Label tạo nhãn
 • Bài 34: Directory tạo danh sách

Phần 9: CÁC TÙY CHỌN VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN TIỆN DỤNG

 • Bài 35: Ghi nhận sự thay đổi trên văn bản ( track changes)
 • Bài 36: Xuất dữ liệu Word sang Pdf
 • Bài 37: Lấy dữ liệu từ nguồn khác ( kết nhập dữ liệu)
 • Bài 38: Tạo chức năng tự động trong Word ( Macro)
 • Bài 39: Đóng dấu văn bản (Watermark)
 • Bài 40: Auto Text và AutoCorect
 • Bài 41: Tạo các ghi chú (Comment, Endnote, Footnote)

Phần 10: IN ẤN

 • Bài 42: Trình bày, định dạng canh lề trang in
 • Bài 43: Xem trang in (Print Preview), in ấn

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Nguyễn Quang Vinh

giảng viên Nguyễn Quang Vinh

Đánh giá của học viên tại Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button