44.211.117.197
Ngoại Ngữ

[Chia sẻ] Khóa học N3-DŨNG MORI – Miễn phí

khoá học N3-DŨNG MORI

[Chia sẻ] Khóa học N3-DŨNG MORI – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

  • Củng cố lại kiến thức căn bản của N3
  • Trang bị kỹ năng dịch câu cơ bản
  • Hướng dẫn chuẩn bị bài, học và ôn bài hiệu quả.

Nội dung của khóa học

  • N3 Phần 1
  • N3 Phần 2
  • Phần 3 luyện đề
  • Phần 4 luyện dịch

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Dũng Mori

giảng viên DŨNG MORI

Đánh giá của học viên tại N3-DŨNG MORI

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học N3-DŨNG MORI – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button