3.229.117.191
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học quản trị nhân tài – Miễn phí

khoá học Khóa học quản trị nhân tài - Miễn phí

Khóa học quản trị nhân tài – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu hơn các khái niệm về người tài và và quản trị nhân tài trong doanh nghiệp.
 • Biết cách vận dụng nhân tài trong phát triển doanh nghiệp.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan- nhận thức – hệ quy chiếu

 • Thách thức của doanh nghiệp trong thời kì 4.0 (Phần 1)
 • Thách thức của doanh nghiệp trong thời kì 4.0 (Phần 2)

Phần 2: Quản trị nhân tài

 • Nhận diện người tài (Phần 1)
 • Nhận diện người tài (Phần 2)
 • Nhận diện người tài (Phần 3)
 • Vai trò của người tài
 • Khái niệm về quản trị nhân tài
 • Chiến lược nhân sự (Phần 1)
 • Chiến lược nhân sự (Phần 2)
 • Chiến lược nhân sự (Phần 3)
 • Giải pháp quản trị nhân tài nhóm 1: Giải pháp kích hoạt (vật chất)
 • Giải pháp quản trị nhân tài nhóm 2: Giải pháp thúc đẩy (tinh thần) phần 1
 • Giải pháp quản trị nhân tài nhóm 2: Giải pháp thúc đẩy (tinh thần) phần 2

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại quản trị nhân tài

đánh giá học viên tại khoá học quản trị nhân tài

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học quản trị nhân tài – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button