3.229.117.191
Lê Thẩm DươngPhát Triển Bản Thân

Khóa học tái cấu trúc để thành công – Miễn phí

khoá học tái cấu trúc để thành công

Khóa học tái cấu trúc để thành công – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu rõ tái cấu trúc là gì? Các cấp độ của Tái cấu trúc là gì?
 • Tính tất yếu của Tái cấu trúc, tại sao phải tái cấu trúc?
 • Hiểu rõ khi nào thì cần tái cấu trúc?
 • Phương pháp, quy trình tái cấu trúc
 • Phân tích các nguyên nhân khiến tái cấu trúc thất bại

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan về kỹ năng tái cấu trúc

 • Tổng quan về kỹ năng tái cấu trúc
 • Các khái niệm về tái cấu trúc
 • Tái lập: Thay đổi tư duy
 • Tái lập: Thiết kế lại
 • Tái lập: Xây dựng lại
 • Các khái niệm cơ bản: 5. Tái cấu trúc

Phần 2: Tính tất yếu yếu – dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập – nội dung tái lập

 • Tính tất yếu
 • Dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập(P1)
 • Dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập(P2)
 • Dấu hiệu của tái cấu trúc, tái lập(P3)
 • Nội dung tái cấu trúc

Phần 3: Phương pháp tái cấu trúc

 • Phương pháp tái cấu trúc
 • Chuẩn bị tái cấu trúc – Chuẩn bị nhân sự
 • Chuẩn bị tái văn hoá lãnh đạo không cấp bậc
 • Chuẩn bị động lực tái
 • Quy trình tái cấu trúc – Bước 1: Chọn vấn đề tái cấu trúc
 • Quy trình tái cấu trúc – Bước 2, 3, 4
 • Phản ứng mọi người về tái cấu trúc

Phần 4: Nguyên nhân gây ra tái cấu trúc thất bại

 • Nguyên nhân gây ra tái cấu trúc thất bại

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Thẩm Dương

giảng viên Lê Thẩm Dương

Đánh giá của học viên tại tái cấu trúc để thành công

đánh giá học viên tại khoá học tái cấu trúc để thành công

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học tái cấu trúc để thành công – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button