44.211.117.197
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Element 3D – Kỹ xảo phim Hollywood – Miễn phí

khoá học khóa học Element 3D - Kỹ xảo phim Hollywood

Khóa học Element 3D – Kỹ xảo phim Hollywood – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hướng dẫn bạn cách cài đặt và Mẹo làm việc Element 3D tốt hơn với máy cấu hình yếu.
 • Cung cáp kiến thức và tư duy thiết kế, tư duy làm việc với Element 3D
 • Kiến thức và kỹ xảo dựng phim với Element 3D chi tiết từng bước để bạn có thể nắm rõ phương pháp và thực hành thành thạo.
 • Tận dụng nguồn tài nguyên 3D có sẵn, đồng thời có thể sáng tạo ra các logo 3D đúng chuẩn, cuốn hút, tạo không gian phim 3D…
 • Kiến thức cơ bản với nghề dựng phim và muốn tiến sâu vào dựng phim truyền hình, kỹ xảo 3D, phim bom tấn hollywood.
 • Tạo nền tảng tốt để làm việc chuyên nghiệp trong nghề, mở rộng thêm cơ hội việc làm và thu nhập tốt

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 • Bài 1: Cài đặt Element 3D
 • Bài 2: Cài đặt model 3D cho element 3D
 • Bài 3: Cài đặt gói Motion design 2 cho Element 3D
 • Bài 4: Mẹo làm việc Element 3D tốt hơn với máy cấu hình yếu
 • Bài 5: Cài đặt gói Model tree và hallowen
 • Bài 6: Cài vật liệu cho element 3d

Phần 2: Nội dung khóa học

 • Bài 7: Tài nguyên 3d bí mật từ google
 • Bài 8: Tài nguyên 3d bí mật từ google
 • Bài 9: Hiểu thuộc tính tùy chỉnh và lưu preset text
 • Bài 10: Animation text 3D
 • Bài 11: Rotation random multi
 • Bài 12: Animation nhiều group text layer
 • Bài 13: Các thuôc tính Animation của deform
 • Bài 14: Camera animation
 • Bài 15: Animation quảng cáo iphone- phần 1
 • Bài 16: Animation quảng cáo iphone- phần 2
 • Bài 17: Hiểu Import sequence và thuộc tính Particle
 • Bài 18: Logo 3D Animation- phần 1
 • Bài 19: Logo 3D Animation- phần 2
 • Bài 20: Tạo 3D logo- phần1
 • Bài 21: Tạo 3D logo- phần 2
 • Bài 22: Đưa vật thể vào không gian 3D
 • Bài 23: Tạo bóng cho vật thể 3D trong không gian
 • Bài 24: Tạo không gian 3D động vật hoang dã
 • Bài 25: Không gian phim 3D- phần 1
 • Bài 26: Không gian phim 3D- phần 2

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Trần Đình Dần

giảng viên Trần Đình Dần

Đánh giá của học viên tại Element 3D – Kỹ xảo phim Hollywood

đánh giá học viên tại khoá học khóa học Element 3D - Kỹ xảo phim Hollywood

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Element 3D – Kỹ xảo phim Hollywood – Miễn Phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button