3.236.112.70
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu – Miễn phí

Khóa học Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu

Khóa học Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

✅ Nắm được kiến thức và các kỹ thuật cơ bản nhất đề làm việc với phần mềm Adobe Premiere

✅ Nắm được cách thức xây dựng một video clip cơ bản đầy đủ và bài bản nhất.

✅ Nền tảng căn bản để tiếp tục tìm hiểu phát triển làm video chuyên nghiệp…

✅ Hiểu được công thức làm việc của chương trình Adobe Premiere Pro

✅ Tự làm video thuyết trình, quảng cáo cho sản phẩm mình kinh doanh kiếm thêm thu nhập

✅ Được hỗ trợ trực tuyến 24/7, hỗ trợ học tập mọi lúc mọi nơi

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan – Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Khởi tạo project và làm quen với adobe premiere pro
 • Bài 2: Quy trình làm video và chuẩn bị xử lý hậu kì
 • Bài 3: Import và quản lý file với cửa sổ project

Phần 2: Chỉnh sửa video

 • Bài 4: Làm việc với cửa sổ timeline
 • Bài 5: Các công cụ của cửa sổ timeline
 • Bài 6: Áp dụng công cụ timeline vào thực hành
 • Bài 7: Effects và tạo effect với keyframe
 • Bài 8: Một số effect nâng cao
 • Bài 9: Effect chỉnh màu sắc colors correction

Phần 3: Các yếu tố bổ trợ

 • Bài 10: Chuyển cảnh và ý nghĩa của chuyển cảnh
 • Bài 11: Làm việc với âm thanh
 • Bài 12: Làm việc với chữ và tiêu đề
 • Bài 13: Tạo credit cuối video và tiêu đề chạy ngang

Phần 4: Thành phẩm và tổng kết

 • Bài 14: Xuất file thành phẩm và các chuẩn video hay gặp
 • Bài 15: Thông tin bổ sung

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Lưu Trọng Nhân

giảng viên Lưu Trọng Nhân

Đánh giá của học viên tại Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Làm video với premiere pro cho người mới bắt đầu – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button