3.229.117.191
Tiếng Anh

[Chia sẻ] Khóa học Phát âm chuẩn Tiếng Anh – Unica – Miễn phí

Khóa học phát âm chuẩn tiếng AnhKhóa học Phát âm chuẩn Tiếng Anh – Unica – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Đọc đúng được toàn bộ 44 nguyên âm và phụ âm tiếng Anh
 • Nói chuẩn và tự tin giao tiếp tiếng Anh các câu đơn giản
 • Cải thiện khả năng NGHE tiếng Anh một cách rõ rệt
 • Có thể hướng dẫn người  khác nói chuẩn tiếng Anh
 • Nói được bất kì từ nào trong tiếng Anh chuẩn 100% ngữ âm và trọng âm
 • Nền tảng tốt để phát triển khả năng giao tiếp, phản xạ nhanh

Nội dung của khóa học

Phần 1: 6 Phụ âm cơ bản đầu tiên

 • Bài 1: Âm TH không rung (Part 1)
 • Bài 2: Âm TH không rung (Part 2)
 • Bài 3: Âm TH rung (Part 1)
 • Bài 4: Âm TH rung (Part 2)
 • Bài 5: Âm S (Part 1)
 • Bài 6: Âm S (Part 2)
 • Bài 7: Âm Z (Part 1)
 • Bài 8: Âm Z (Part 2)
 • Bài 9: Âm Z (Part 3)
 • Bài 10: Âm F (Part 1)
 • Bài 11: Âm F (Part 2)
 • Bài 12: Âm F (Part 3)
 • Bài 13: Âm V (Part 1)
 • Bài 14: Âm V (Part 2)
 • Bài 15: Âm V (Part 3)

Phần 2: 9 Phụ âm quan trọng tiếp theo

 • Bài 16: Âm T (Part 1)
 • Bài 17: Âm T (Part 2)
 • Bài 18: Âm T (Part 3)
 • Bài 19: Âm D37:06
 • Bài 20: Âm SH không rung (Part 1)
 • Bài 21: Âm SH không rung (Part 2)
 • Bài 22: Âm SH rung
 • Bài 23: Âm CH
 • Bài 24: Âm D3 (Part 1)
 • Bài 25: Âm D3 (Part 2)
 • Bài 26: Âm W
 • Bài 27: Âm KW
 • Bài 28: Âm Y

Phần 3: Các âm ghép trong tiếng Anh

 • Bài 29: Âm TR
 • Bài 30: Âm DR
 • Bài 31: Âm FR
 • Bài 32: Âm VR
 • Bài 33: Âm K
 • Bài 34: Âm KR
 • Bài 35: Âm G
 • Bài 36: Âm GR
 • Bài 37: Âm P
 • Bài 38: Âm PR
 • Bài 39: Âm B
 • Bài 40: Âm BR
 • Bài 41: Âm STR
 • Bài 42: Âm THR
 • Bài 43: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

 

Đánh giá của học viên

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Phát âm chuẩn Tiếng Anh – Unica – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button