100.28.132.102
Đồ Họa - Làm Video

[Chia sẻ] Khóa học HỌC ILLUTRATOR, PHOTOSHOP THÔNG QUA BÀI TẬP THỰC TẾ – Miễn phí

HỌC ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP THÔNG QUA BÀI TẬP THỰC TẾ

[Chia sẻ] Khóa học HỌC ILLUTRATOR, PHOTOSHOP THÔNG QUA BÀI TẬP THỰC TẾ – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tự tạo các banner quảng cáo trên website.
 • Tự xử lý hiệu ứng cho file thiết kế có sẵn chuyển đổi ra dưới định dạng html5.
 • Thông thạo quy trình để tạo ra một banner từ bước tìm ảnh ở đâu, sử dụng phần mềm nào phù hợp (photoshop /illustrator) cho đến bước tạo chuyển động và tương tác thế nào (Animate 2017).

Nội dung của khóa học

Phần 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Cài đặt công cụ photoshop và illustrator

Phần 2: HỌC PHOTOSHOP

 • Bài 3: Không gian làm việc của photoshop
 • Bài 4: Các phương pháp tách layer trong photoshop
 • Bài 5: Công cụ lasso và marquee trong xử lý layer
 • Bài 6: Tách layer bằng công cụ magnetic lasso
 • Bài 7: Tách layer bằng công cụ magic warn và selection tool
 • Bài 8: Tính năng contigous cho magic warnd
 • Bài 9: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge
 • Bài 10: Tách layer bằng cách sử dụng công cụ pentool
 • Bài 11: Sử dụng thành thạo tính năng smart object
 • Bài 12: Qui trình thiết kế

Phần 3: ÁP DỤNG PHOTOSHOP QUA BÀI TẬP

 • Bài 13: Thiết kế banner – phần ý tưởng và kích cỡ
 • Bài 14: Xử lý tách layer bằng Magnetic tool
 • Bài 15: Xử lý tóc bằng Refine edge
 • Bài 16: Thao tác với vùng chọn và đổ màu
 • Bài 17: Thao tác với mặt nạ để tạo hiệu ứng cho nhân vật
 • Bài 18: Hai phương pháp vẽ hinh trong photoshop
 • Bài 19: Vẽ hình tự do sử dụng Pentool
 • Bài 20: Xử lý chữ
 • Bài 21: Xử lý nền
 • Bài 22: Tổng kết phần bài tập và giới thiệu cách tạo chuyển động cho banner

Phần 4: HỌC FLASH

 • Bài 23: Giới thiệu Flash, cách tạo chuyển động và chạy thử file
 • Bài 24: Học flash qua các bài tập . Giới thiệu các loại chuyển động trong flash
 • Bài 25: Giới thiệu Classic tween với 2 layer
 • Bài 26: Cách tạo chuyển động Classic tween với alpha, rotate, và xử lý thời gian bằng kéo thả
 • Bài 27: Thao tác với phím tắt trong Flash qua bài tập thực hành
 • Bài 28: Bài tập áp dụng kéo thả thời gian và sắp xếp chuyển động
 • Bài 29: Xử lý gia tốc cho chuyển động với Classic tween
 • Bài 30: Giới thiệu cách tạo hiệu ứng blur với Classic tween
 • Bài 31: Bài tập áp dụng kết hợp thuộc tính chuyển động trong classic tween
 • Bài 32: Bài tập kết hợp thuộc tính và thời gian trong Classic tween
 • Bài 33: Áp dụng kiến thức Flash làm hiệu ứng cho banner Photoshop
 • Bài 34: Sắp xếp và tạo chuyển động cho layer bằng Classic tween
 • Bài 35: Cách đặt link vào banner và các lỗi thường gặp

Phần 5: KẾT HỢP PHOTOSHOP VÀ ADOBE ANIMATE

 • Bài 36: Sắp xếp layer trong photoshop chuẩn bị cho hiệu ứng
 • Bài 37: Import photoshop vào Flash thế nào
 • Bài 38: Xử lý chuyển động cho 4 layer đầu tiên trong Flash
 • Bài 39: Hoàn thiện chuyển động cho photoshop và xuất bản lên website

Phần 6: HỌC ILLUSTRATOR QUA 10 BÀI TẬP

 • Bài 40: Giới thiệu kiến thức illustrator sẽ học
 • Bài 41: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 1
 • Bài 42: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 2
 • Bài 43: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 3
 • Bài 44: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 4 – scale va path finder
 • Bài 45: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 5 – shape builder
 • Bài 46: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 6 – offset path
 • Bài 47: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 7 – rotate va reflect
 • Bài 48: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 8
 • Bài 49: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 9
 • Bài 50: Giới thiệu illutstrator và công cụ cơ bản – tập 10 blending mode

Phần 7: KẾT HỢP ILLUSTRATOR VÀ ADOBE ANIMATE

 • Bài 51: Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế – Xử lý ảnh trên shutterstock thế nào
 • Bài 52: Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế – Tập 2
 • Bài 53: Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế – Tập 3
 • Bài 54: Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế – Tập 4 -Xử lý chuyển động đầu tiên trên Animate
 • Bài 55: Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế – Xử lý phần sắp xếp chuyển động trong Animate CC 2017
 • Bài 56: Áp dụng kiến thức đã học cho bản thiết kế – Xử lý chuyển động cho từng layer trong animate cc 2017
 • Bài 57: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại HỌC ILLUTRATOR, PHOTOSHOP THÔNG QUA BÀI TẬP THỰC TẾ

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học ILLUTRATOR, PHOTOSHOP THÔNG QUA BÀI TẬP THỰC TẾ – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button