44.211.117.197
Sử dụng ChatGPT

Khóa học Chat GPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất – Miễn phí

khóa học Chat GPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất

Khóa học Chat GPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Bạn sẽ biết áp dụng ChatGPT vào kinh doanh, X10 hiệu suất
 • Biết sử dụng ChatGPT để tạo kịch bản, email bán hàng
 • Sử dụng ChatGPT vào marketing (biết chọn keyword research, viết content, copywriting)
 • Biết xây dựng kịch bản video Youtube
 • Biết sử dụng các công cụ tạo hình ảnh từ văn bản (text-to-image)

Nội dung của khóa học

 • Phần 1: Tổng quan về ChatGPT
 • Phần 2: Bắt đầu với ChatGPT và các công cụ AI khác
 • Phần 3: Cách điều khiển ChatGPT: Prompt Engineering
 • Phần 4: Sử dụng ChatGPT trong kinh doanh
 • Phần 5: Sử dụng ChatGPT trong bán hàng
 • Phần 6: Sử dụng ChatGPT trong quản trị
 • Phần 7: Sử dụng ChatGPT vào marketing
 • Phần 8: Các phần mềm và tiện ích khác sử dụng A.I
 • Phần 9: SẢN XUẤT VIDEO KẾT HỢP CHATGPT VÀ NỀN TẢNG CHỈNH SỬA INVIDEO

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Dương Tống

Hiện đang là CEO & Founder của Công ty Bất Động Sản HomeNext và Công ty Thiết Kế Nội Thất On Home Asia.

Đánh giá của học viên tại Unica

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Chat GPT Áp dụng vào kinh doanh và tiếp thị, X10 hiệu suất – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button