3.229.117.191
Sử dụng ChatGPT

Khóa học Trở thành Pháp sư Chat GPT sau một buổi chiều – Miễn phí

Khóa học Trở thành Pháp sư Chat GPT sau một buổi chiều

Khóa học Trở thành Pháp sư Chat GPT sau một buổi chiều – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Bạn sẽ biết cách tạo tài khoản ChatGPT một cách đơn giản nhất
 • Bạn sẽ có được tư duy đúng khi sử dụng ChatGPT để ra lệnh cho ChatGPT thực hiện đúng yêu cầu của mình
 • Bạn sẽ sở hữu kỹ năng sử dụng câu lệnh (prompt) như những chuyên gia
 • Bạn sẽ trở thành Pháp sư ChatGPT sau một buổi chiều

Nội dung của khóa học

 • Chương 1: Mở đầu
 • Chương 2: Tài khoản ChatGPT
 • Chương 3: Tư duy sử dụng ChatGPT hiệu quả
 • Chương 4: Sử dụng câu lệnh (prompts) hiệu quả
 • Chương 5: Nâng cao hiệu suất sử dụng khi dùng ChatGPT
 • Chương 6: Những đoạn câu lệnh phục vụ công việc hiệu quả
 • Chương 7: Một số công cụ đi kèm giúp sử dụng ChatGPT hiệu quả hơn
 • Chương 8: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trần Vương Anh

Chuyên gia Marketing

Đánh giá của học viên tại Unica

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Trở thành Pháp sư Chat GPT sau một buổi chiều – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button