100.28.132.102
Đồ Họa - Làm Video

Khóa học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS – Miễn phí

khoá học Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS

Khóa học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khi học xong các bạn có thể chuyển từ file thiết kế Photoshop sang web sử dụng ngôn ngữ SASS
 • Sau khi học xong các bạn có thể đọc hiểu mã SASS và đưa lập trình vào CSS bằng cách sử dụng SASS
 • Sau khi học xong các bạn có thể nắm được phương pháp và các bước xử lý một file thiết kế thế nào với SASS

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt

 • Giới thiệu khóa học SASS
 • Cài đặt các phần mềm và chạy thử

Phần 2: So sánh 2 định dạng phổ biến sass và scss

 • So sánh 2 định dạng SASS và SCSS
 • Định dạng file SCSS

Phần 3: 5 tính năng chính của sass

 • Sử dụng biến trong SASS
 • Tính năng xếp chồng trong SASS
 • Tính năng sử dụng lại code trong SASS
 • Tính năng viết pseudo class nhanh của SASS
 • Tính năng tính toán trong SASS

Phần 4: Bắt đầu project thực tế; html và sass cho phần top của website

 • Giới thiệu và cài đặt cơ bản cho project SASS
 • Tạo khung HTML cho phần top
 • Cài đặt các biến cơ bản trong SASS
 • SASS cho phần cột trái
 • SASS cho phần bên phải
 • Hoàn thiện SASS cho phần top

Phần 5: Xử lý jquery và viết sass cho phần menu

 • Viết jquery cho phần lựa chọn ngôn ngữ
 • Phần menu và logo – Xử lý HTML cơ bản
 • Xử lý chiều cao và viết mixin
 • Menu và logo cho giao diện desktop
 • Xử lý giao diện responsive cho menu

Phần 6: Viết sass cho giao diện responsive

 • HTML Cho phần tiêu đề và breadcrumbs
 • Cách sử dụng font-awesome không cần thêm thẻ html
 • SASS cho giao diện desktop
 • SASS cho giao diện mobile

Phần 7: Xử lý slide và hiệu ứng chuyển động

 • Sử dụng pseudo after và đổ màu gradient trực tiếp trong chrome
 • HTML cho phần slide ảnh
 • SASS cho phần slide
 • Viết hiệu ứng load cho web

Phần 8: Tổng kết khóa học

 • Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên 

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

giảng viên Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học SASS và cắt web từ file thiết kế Photoshop theo kiểu SASS – Miễn Phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button