3.236.112.70
Lập Trình - CNTT

Khóa học java spring boot – Miễn phí

khoá học java spring boot

Khóa học java spring boot – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu được cơ bản về Spring Boot, về cấu hình Environment và hệ sinh thái Spring
 • Biết cách tạo, build và run project với Spring Boot nhanh nhất.
 • Nắm được cách tích hợp Thymeleaf template vào Spring Boot

Nội dung của khóa học

 • GIOI THIEU KHOA HOC
 • SPRING BOOT CAU HINH BANG PROPERTIES VA YML
 • SPRING BOOT JDBC
 • SPRING BOOT JPA HIBERNATE TOTAL
 • SPRING BOOT JSP VIEW
 • SPRING BOOT SECURITY BASIC
 • SPRING BOOT TAO VA CAU HINH HELLOWORLD PROJECT
 • SPRING BOOT THYMELEAF PHAN 1
 • SPRING BOOT THYMELEAF PHAN 2
 • SPRING BOOT THYMELEAF PHAN 3
 • SPRING BOOT UPLOAD FILE
 • SPRING SECURITY LOGIN FORM VA HIBERNATE

Giới thiệu giảng viên

Đánh giá của học viên tại java spring boot

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học java spring boot – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button